Cartea lui Iov | Capitolul 35

Elihu vorbeşte despre dreptatea lui Dumnezeu.

 • 1 Elihu a vorbit mai departe şi a zis:
 • 2 "Crezi tu că ai dreptate şi socoteşti că te-ai limpezit înaintea lui Dumnezeu,
 • 3 Când zici: "Ce folosesc, ce câştig am eu, că nu păcătuiesc?"
 • 4 Iată ce-ţi voi răspunde şi ţie şi prietenilor tăi:
 • 5 Priveşte cerurile şi îndreaptă intr-acolo ochii; uită-te la nori, cât sunt ei de sus, faţă de tine!
 • 6 Dacă păcătuieşti, ce rău îi faci lui Dumnezeu şi dacă păcatele tale sunt numeroase, ce-I strică Lui?
 • 7 Dacă eşti drept, ce dar Îi faci sau ce primeşte El din mâna ta?
 • 8 Răutatea ta poate să strice unui om ca şi tine, dreptatea ta să folosească celui ce este ca şi tine născut din om.
 • 9 Ei strigă atunci când împilarea a trecut orice margini, ei răcnesc în mâinile celor puternici.
 • 10 Dar ei nu întreabă: Unde este Dumnezeu Cel ce ne-a făcut, El Care dăruieşte nopţii cântări de veselie?
 • 11 El Care ne dă mai multă înţelepciune decât dobitoacelor pământului şi mai multă pricepere decât păsărilor cerului?
 • 12 Să tot strige ei atunci, căci Dumnezeu nu răspunde, din pricina trufaşei împilări a celor răi.
 • 13 Zadarnică le este truda; Dumnezeu nu aude şi Cel Atotputernic nu ia aminte.
 • 14 Cu atât mai puţin, când tu zici că nu ştii de unde să-L iei, că tu eşti cu El în judecată şi că-L tot aştepţi să vină.
 • 15 Ba, încă atunci când tu spui că mânia Lui nu pedepseşte şi că El nu prea ştie limpede ce este aceea nelegiuire!
 • 16 Da, Iov îşi deschide gura zadarnic şi, neştiind ce spune, înmulţeşte cuvintele fără rost.