Cartea lui Iov | Capitolul 41

Puterea leviatanului.

 • 1 Poţi tu să prinzi leviatanul cu undiţa, ori să-i legi limba cu o sfoară?
 • 2 Vei putea tu să-i vâri în nas o trestie sau să-i găureşti falca cu cârligul?
 • 3 Îţi va face el multe rugăminţi şi îţi va spune el lucruri drăgălaşe?
 • 4 Ori va face cu tine legământ şi-l vei lua la tine rob pe toată viaţa?
 • 5 Te vei juca tu cu el, cum te joci cu o pasăre, sau îl vei lega tu ca să-ţi înveseleşti fetele?
 • 6 Pescarii întovărăşiţi vor putea să-l scoată de vânzare şi negustorii să-l vândă cu bucata?
 • 7 Vei putea tu să-i găureşti pielea cu săgeţi şi capul cu cârligul pescăresc?
 • 8 Ridică-ţi numai mâna împotriva lui şi vei pomeni de o asemenea luptă şi nu o vei mai începe niciodată!
 • 9 Iată, este o deşertăciune să mai nădăjduieşti în izbândă; numai înfăţişarea lui şi te dă la pământ.
 • 10 Cine este atât de nechibzuit încât să-l întărâte? Cine va îndrăzni să dea piept cu Mine?
 • 11 Cine M-a îndatorat cu ceva, ca să fiu acum dator să-i dau înapoi? Tot ce se află sub ceruri este al Meu.
 • 12 Cât despre leviatan, voi vorbi despre mădularele lui şi despre tăria lui şi despre frumoasa lui întocmire.
 • 13 Cine a ridicat pulpana din faţă a veşmântului lui şi cine poate pătrunde în căptuşeala armurei lui?
 • 14 Cine a deschis vreodată porţile gurii lui? Zimţii lui sunt îngrozitori!
 • 15 Spinarea lui este ca un şirag de scuturi, pe care le-ai fi întărit şi pecetluit puternic.
 • 16 Ele sunt strânse unul într-altul atât de tare, că nici vântul nu pătrunde printre ele.
 • 17 Fiecare e lipit de cel de lângă el şi se ţin aşa şi nu se mai despart.
 • 18 Din strănutul lui scapără lumină şi ochii lui sunt roşii ca pleoapele zorilor.
 • 19 Din gura lui ies parcă nişte torţe aprinse şi izbucnesc valuri de scântei.
 • 20 Din nările lui iese fum, ca dintr-o căldare pusă la foc şi care fierbe.
 • 21 Răsuflarea lui este de cărbuni aprinşi şi din gura lui ţâşnesc flăcări.
 • 22 Puterea lui e adunată în grumazul lui şi înaintea lui ţâşneşte groaza.
 • 23 Carnea lui e îndesată; oricât ai apăsa în ea nu se lasă.
 • 24 Inima lui este tare ca piatra, tare ca piatra râşniţei, cea de dedesubt.
 • 25 De măreţia lui se tem şi valurile; valurile mării se dau înapoi din faţa lui.
 • 26 Să-l atingi cu sabia nu foloseşti nimic; nici cu lancea, nici cu săgeata, nici cu toporul.
 • 27 Fierul pentru pielea lui este ca paiul, iar arama ca lemnul putred.
 • 28 Săgeata nu-l pune pe fugă şi pietrele din praştie cad pe el ca nişte pleavă.
 • 29 O săgeată pentru el este un pai în vânt şi îşi bate joc de vâjâitul unei lănci ce zboară.
 • 30 Sub pântecele lui sunt nişte solzi ascuţiţi; când dă prin noroi, pare că dă cu grapa.
 • 31 Când se afundă, apa fierbe ca într-o căldare; el preface marea într-un cazan de fiert mirodenii.
 • 32 El lasă în urmă o dâră luminoasă şi adâncul pare un cap cu plete albe.
 • 33 Pe pământ el nu-şi află perechea şi e făcut să nu cunoască frica.
 • 34 El se uită de sus la toţi câţi sunt puternici şi este împărat peste toate fiarele sălbatice".