Cartea lui Iov | Capitolul 26

Iov laudă puterea lui Dumnezeu mai presus decât Bildad.

 • 1 Atunci Iov a răspuns şi a zis:
 • 2 "În ce chip ajuţi tu pe cel ce este fără de putere şi sprijini braţul care a slăbit?
 • 3 Cum ştii tu să sfătuieşti pe cel lipsit de înţelepciune şi ce belşug de ştiinţă ai dat pe faţă?
 • 4 Către cine ai îndreptat tu cuvintele tale şi al cui duh grăia prin gura ta?
 • 5 Înaintea lui Dumnezeu, umbrele răposaţilor tremură sub pământ, iar apele şi vietăţile din ape se înspăimântă.
 • 6 Împărăţia morţilor este goală înaintea Lui şi adâncul este fără acoperiş.
 • 7 El întinde miazănoaptea peste genune; El spânzură pământul pe nimic.
 • 8 El închide apele în norii Săi şi norii nu se rup sub greutatea apelor.
 • 9 El acoperă faţa lunii pline, desfăşurând asupra ei norii Săi.
 • 10 El a tras un cerc pe suprafaţa apelor, până la hotarul dintre lumină şi întuneric.
 • 11 Stâlpii cerului se clatină şi se înspăimântă la mustrarea Lui.
 • 12 Cu puterea Lui El a despicat marea şi cu înţelepciunea Lui a sfărâmat furia ei.
 • 13 Suflarea Lui înseninează cerurile şi mâna Lui străpunge şarpele fugar!
 • 14 Şi dacă acestea sunt marginile din afară ale înfăptuirilor Sale, cât de puţin lucru este ceea ce străbate până la noi! Dar tunetul puterii Sale, cine ar putea să-l înţeleagă?"