Cartea lui Iov | Capitolul 12

Iov se apară înaintea lui Tofar şi a prietenilor săi.

 • 1 Atunci Iov a răspuns şi a zis:
 • 2 "Cu adevărat numai voi sunteţi înţelepţi şi înţelepciunea va muri o dată cu voi.
 • 3 Dar şi eu am minte ca voi şi nu sunt mai prejos decât voi şi cine nu cunoaşte lucrurile pe care mi le-aţi spus?
 • 4 Eu am ajuns pricină de batjocură pentru prietenul meu, eu care chem pe Dumnezeu şi căruia El răspunde: cel drept, cel fără vină e pricină de râs.
 • 5 Să dispreţuim nenorocirea (gândesc cei fericiţi); încă o lovitură celor ce se poticnesc.
 • 6 Foarte liniştite stau şi sunt corturile jefuitorilor şi cei ce mânie pe Dumnezeu sunt plini de încredere, ca unii care au făcut din pumnul lor un dumnezeu.
 • 7 Dar ia întreabă dobitoacele şi te vor învăţa, şi păsările cerului, şi te vor lămuri;
 • 8 Sau vorbeşte cu pământul, şi-ţi va da învăţătură şi peştii mării îţi vor istorisi cu de-amănuntul.
 • 9 Cine nu cunoaşte din toate acestea că mâna Domnului a făcut aceste lucruri?
 • 10 În mâna Lui El ţine viaţa a tot ce trăieşte şi suflarea întregii omeniri.
 • 11 Urechea nu deosebeşte ea cuvintele tot aşa, precum cerul gurii deosebeşte mâncarea?
 • 12 Oare nu la bătrâni sălăşluieşte înţelepciunea şi priceperea nu merge mână în mână cu vârsta înaintată?
 • 13 La Dumnezeu se află înţelepciunea şi puterea; sfatul şi pătrunderea sunt ale Lui.
 • 14 Ceea ce dărâmă El, nimeni nu mai zideşte la loc şi pe cine-l închide, nimeni nu poate să-l mai deschidă.
 • 15 Dacă opreşte apele pe loc, ele scad şi pier; dacă le dă drumul, ele răstoarnă lumea;
 • 16 Tăria şi înţelepciunea sunt la El. El este stăpân şi peste rătăcit şi peste cel ce-l face să rătăcească.
 • 17 El goneşte pe sfetnici în picioarele goale şi pe judecători îi aruncă pradă nebuniei.
 • 18 El destramă puterea împăraţilor şi pune cingătoare de frânghie în jurul coapselor lor.
 • 19 El goneşte pe preoţi în picioarele goale şi dă peste cap pe cei puternici.
 • 20 El taie vorba celor meşteri la cuvânt şi ia mintea celor bătrâni.
 • 21 El face de ocară pe cei mari şi slăbeşte încingătoarea celor voinici.
 • 22 El scoate din întuneric lucrurile ascunse şi aduce la lumină ceea ce era acoperit de umbră.
 • 23 El sporeşte neamurile şi apoi le pierde, El le lasă să se întindă şi apoi le strâmtorează.
 • 24 El scoate din minţi pe căpeteniile popoarelor şi îi lasă să rătăcească în singurătăţi fără cărări.
 • 25 Acolo ei orbecăiesc în întuneric, fără nici o lumină, căci Dumnezeu îi lasă să se împleticească aidoma celui ce s-a îmbătat.