Cartea lui Iov | Capitolul 11

Iov învinovăţit de făţărnicie.

 • 1 Atunci Ţofar, din Naamah, a luat cuvântul şi a vorbit:
 • 2 "Cel ce înşiră atâtea vorbe să nu primească nici un răspuns şi tocmai vorbăreţul să aibă dreptate?
 • 3 Toate câte le-ai spus îi vor face pe oameni să tacă şi vei râde de ei, fără ca nimeni să te înfrunte?
 • 4 Fiindcă tu zici: Credinţa mea este curată şi în ochii Tăi n-am nici o vină.
 • 5 Dar cine va face pe Dumnezeu să vorbească, să Îşi deschidă buzele spre tine,
 • 6 Şi să-ţi destăinuiască tainele înţelepciunii? (căci ele sunt cu anevoie de înţeles); atunci de-abia vei şti că Dumnezeu îţi cere socoteală de greşeala ta.
 • 7 Descoperi-vei tu care este firea lui Dumnezeu? Urca-vei tu până la desăvârşirea Celui Atotputernic?
 • 8 Ea este mai înaltă decât cerurile. Şi ce vei face tu? Ea este mai adâncă decât împărăţia morţii. Cum vei pătrunde-o tu?
 • 9 Măsura ei este mai lungă decât pământul şi mai lată decât marea.
 • 10 Dacă trece cu vederea, dacă ţine ascuns, dacă dă pe faţă, cine poate să-L oprească?
 • 11 El cunoaşte pe cei ce trăiesc din înşelăciune, El vede nedreptatea şi o ţine în seamă;
 • 12 Astfel deci un om fără minte câştigă înţelepciune, precum puiul de asin ajunge asin mare.
 • 13 Cât despre tine, dacă inima ta e credincioasă şi dacă întinzi mâinile către El,
 • 14 Şi depărtezi de mâna ta fărădelegea ei şi nu rabzi să locuiască nedreptatea în corturile tale,
 • 15 Atunci vei ridica fruntea ta fără pată pe ea, vei fi puternic şi fără frică.
 • 16 Fiindcă vei uita necazul tău de azi şi-ţi vei aduce aminte de el numai ca de nişte ape, care au fost şi au trecut.
 • 17 Şi viaţa ta va înflori mai mândră decât miezul zilei, iar întunericul se va face revărsat de zori.
 • 18 Atunci tu vei fi la adăpost, căci vei fi plin de nădejde, te vei simţi ocrotit şi te vei culca fără grijă.
 • 19 Te vei întinde fără ca să te strâmtoreze nimeni şi mulţi vor răsfăţa obrazul tău.
 • 20 Dar ochii nelegiuiţilor tânjesc şi loc de scăpare nu au, iar nădejdea este când îşi vor da sufletul".