Cartea lui Iov | Capitolul 25

Înaintea lui Dumnezeu toţi oamenii sunt păcătoşi.

  • 1 Atunci Bildad din Şuah a început să vorbească şi a zis:
  • 2 "A Lui este stăpânirea, a Lui este puterea înfricoşătoare! Şi El sălăşluieşte pacea în locurile preaînalte.
  • 3 Cine poate să numere oştile Sale? Şi peste cine nu se ridică paza Lui?
  • 4 Cum ar putea un om să fie fără de prihană înaintea lui Dumnezeu, sau cum ar putea să fie curat cel ce se naşte din femeie?
  • 5 Iată nici luna nu străluceşte destul în ochii Lui şi nici stelele nu sunt de tot curate, pentru El!
  • 6 Cu cât mai puţin omul, care nu este decât putreziciune, cu atât mai puţin născutul din om, care nu este decât un vierme!"