Cartea lui Iov | Capitolul 34

Elihu înfruntă pe Iov.

 • 1 Elihu a vorbit mai departe şi a zis:
 • 2 "Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele mele şi voi, învăţaţilor, aţintiţi-vă urechile,
 • 3 Fiindcă urechea deosebeşte cuvintele, precum cerul gurii gustă rnâncarea.
 • 4 Să cercetăm între noi ce este drept, să ştim între noi ceea ce este bine,
 • 5 Fiindcă Iov a zis: "Eu sunt drept, dar Dumnezeu nu-mi dă dreptate!
 • 6 Deşi nevinovat, trec drept mincinos; rana mea este nevindecată, deşi eu nu am nici o greşeală".
 • 7 Cine mai este ca Iov, care să bea batjocura, cum ar bea apa?
 • 8 Care să se însoţească cu cei care fac nedreptate şi să meargă în pas cu făcătorii de rele?
 • 9 Căci Iov a zis: "Omul n-are nici un folos, dacă se străduieşte să fie plăcut lui Dumnezeu".
 • 10 Dar voi oameni de inimă, ascultaţi-mă! Departe este de Dumnezeu răutatea, departe este de El nedreptatea!
 • 11 Căci Dumnezeu întoarce omului după faptele lui şi se poartă cu fiecare după purtarea lui.
 • 12 Cu adevărat, Dumnezeu nu făptuieşte răul şi Cel Atotputernic nu strâmbă dreptatea.
 • 13 Cine i-a încredinţat cârmuirea pământului şi cine i-a dat în grijă această lume întreagă?
 • 14 Dacă Dumnezeu n-ar cugeta decât la Sine Însuşi şi dacă ar lua înapoi la Sine duhul Său şi suflarea Sa,
 • 15 Toate făpturile ar pieri deodată şi omul s-ar întoarce în ţărână.
 • 16 Dacă ai minte, ascultă aceasta, pleacă urechea la cuvintele mele.
 • 17 Unul care prigoneşte dreptatea ar putea oare să domnească? Şi vei osândi tu pe Cel mare şi drept?
 • 18 El, Care strigă împăraţilor: Netrebnicilor! Şi celor mai mari de pe pământ: Nelegiuiţilor!
 • 19 El nu caută la fala celor mari şi nu face deosebire între bogat şi sărac, pentru că toţi sunt lucrarea mâinilor Sale.
 • 20 Într-o clipită ei mor şi se duc; în miez de noapte, un popor se zbuciumă şi fără greutate prăbuşeşte pe tiran.
 • 21 Pentru că ochii Domnului supraveghează cărările omului şi vede toţi paşii lui.
 • 22 Pentru El nu este nici întuneric, nici umbră, unde să se poată ascunde cei ce lucrează nelegiuirea.
 • 23 Dumnezeu n-are nevoie să privească multă vreme pe cineva, ca să-l tragă înaintea judecăţii Sale.
 • 24 El zdrobeşte pe puternici, fără lungă cercetare şi pune pe alţii în locul lor.
 • 25 De vreme ce El cunoaşte faptele lor, El îi răstoarnă în fapt de noapte şi-i zdrobeşte.
 • 26 Ca pe nişte nelegiuiţi ce sunt, El îi loveşte de fală cu foarte mulţi privitori,
 • 27 Fiindcă s-au dat la o parte din preajma Sa şi n-au voit să priceapă cărările Sale
 • 28 Şi au făcut să urce până la Domnul strigătul celui sărac şi să răsune în urechile Sale plânsul celor nenorociţi.
 • 29 Dacă Domnul se odihneşte, cine poate să-L smulgă din odihna Lui şi dacă Îşi acoperă faţa, cine poate să-L mai zărească? Dar El stă şi supraveghează şi pe popoare şi pe oameni,
 • 30 Ca unul Care nu voieşte stăpânirea celor nelegiuiţi, nici poticnirea popoarelor.
 • 31 Dacă un făţarnic zice lui Dumnezeu: "Am fost târât la păcat şi nu voi mai face ce este rău,
 • 32 Ceea ce nu ştiu, Tu învaţă-mă; dacă am săvârşit vreo nedreptate nu voi porni iar de la capăt!"
 • 33 Crezi tu, după părerea ta, că Dumnezeu îi va face în schimb tot aşa? Fiindcă ai fost dispreţuitor, fiindcă te faci tu judecător în locul meu, spune-mi atunci ce ştii tu?
 • 34 Oamenii în toată firea vor zice şi tot aşa orice om cuminte care mă ascultă:
 • 35 Iov nu vorbeşte după dreapta învăţătură şi cuvintele lui nu sunt după sfânta dreptate.
 • 36 Însă Iov trebuie cercetat până la capăt cu privire la acele răspunsuri vrednice de nişte nelegiuiţi.
 • 37 El a sporit păcatul său; aici între noi el pune la îndoială greşeala lui şi îngrămădeşte vorbele sale împotriva lui Dumnezeu".