Cartea lui Iov | Capitolul 20

Cuvântul lui Tofar; fericirea necredincioşilor este nestatornică.

 • 1 Şi Ţofar din Naamah a început să vorbească şi a zis:
 • 2 "Cugetul meu mă împinge să vorbesc, din pricina frământării pe care o simt în mine.
 • 3 Am auzit o învăţătură care mă scoate din sărite şi atunci o pornire vijelioasă, din duhul meu, mă face să răspund.
 • 4 Nu ştii tu oare că de mult de tot, din zilele când omul a fost aşezat pe pământ,
 • 5 Desfătarea celor fără de lege ţine foarte puţin şi bucuria făţarnicului nu stă decât o clipă?
 • 6 Chiar dacă statura lui s-ar înălţa până la ceruri şi cu capul s-ar atinge de nori,
 • 7 El totuşi va pieri ca o nălucă, pe vecie, şi cei ce îl vedeau vor întreba: Ce s-a făcut?
 • 8 Zboară ca un vis şi nu mai dai de el, e măturat ca o vedenie de noapte.
 • 9 Ochiul, care îl privea, nu-l mai vede şi locul unde se găsea, nu-l mai zăreşte.
 • 10 Feciorii lui vor trebui să cerşească mila celor săraci şi mâinile lui vor da înapoi ce a luat cu forţa.
 • 11 Oasele lui sunt încă pline de vlaga tinereţii, dar ea se va culca cu el în pulbere;
 • 12 Dacă răutatea este dulce în gura lui, el o ascunde sub limba lui.
 • 13 Dacă o tine în gură şi nu o scuipă, dacă o mestecă în cerul gurii,
 • 14 Totuşi hrana lui în măruntaiele lui se strică şi se face în intestinele lui venin de năpârcă.
 • 15 Averea, pe care a înghiţit-o, acum o varsă; Dumnezeu i-o dă afară din pântece.
 • 16 Venin de şarpe otrăvitor sugea. Limba de năpârcă îl omoară!
 • 17 El nu va mai vedea pâraiele de proaspăt untdelemn, valurile de miere şi de smântână.
 • 18 Dă îndărăt ce-a câştigat şi nu se mai foloseşte de câştig şi de roadele negustoriei sale nu se mai bucură.
 • 19 Pentru că a asuprit fără milă pe săraci şi a furat o casă, în loc să o zidească.
 • 20 El nu va cunoaşte pacea lăuntrică şi el nu va scăpa nimic din toate câte preţuieşte.
 • 21 Nimic nu scapă de lăcomia lui, de aceea înflorirea lui nu va ţine deloc.
 • 22 Când bogăţia lui va fi la culme, tulburarea îl va apuca deodată şi toate loviturile nenorocirii vor cădea în capul lui.
 • 23 Când va fi gata să-şi sature pântecele, Dumnezeu va dezlănţui asupră-i urgia mâniei Sale şi va ploua cu săgeţi peste el.
 • 24 Dacă va scăpa de platoşa de fier, îl va străpunge arcul de aramă.
 • 25 O săgeată îi iese din spate, o alta i s-a înfipt în ficaţi şi spaimele morţii îl sfârşesc.
 • 26 Toată neagra pieire ameninţă comorile pe care le-a adunat; un foc care arde neaprins îl mistuie pe oricine va mai rămâne din cortul lui.
 • 27 Cerurile vor dezveli fărădelegea lui şi pământul i se va ridica împotrivă.
 • 28 Năpraznică revărsare de ape va mătura casa lui şi apele vor curge în ziua dumnezeieştii mânii.
 • 29 Aceasta este partea hărăzită de Dumnezeu omului nelegiuit, aceasta este moştenirea pe care el o primeşte de la Domnul".