Cartea lui Iov | Capitolul 28

Izvorul înţelepciunii.

 • 1 Argintul are zăcămintele lui de obârşie şi aurul are locul lui de unde-l scoţi şi-l lămureşti.
 • 2 Din pământ scoatem fierul şi din stânca topită scoatem arama.
 • 3 Omul a pus hotare întunericului şi cercetează până în cele mai depărtate adâncuri, sfredelind piatra ascunsă în umbră şi în beznă.
 • 4 Un popor străin a săpat cărări pe sub pământ, uitate de piciorul celor de deasupra şi departe de oameni; scormonitorii se spânzură pe funii şi se clatină încoace şi în colo.
 • 5 Şi deasupra este pământul din care iese pâinea, dar pe dedesubt este răvăşit ca de foc.
 • 6 Aici pietrele lui sunt de safir, dincoace sunt puzderii de aur,
 • 7 Cărări pe care nu le-a cunoscut pasărea de pradă şi pe care ochiul vulturului nu şi le-a însemnat.
 • 8 Fiarele sălbatice nu le-au călcat niciodată, niciodată leul nu s-a strecurat pe aici.
 • 9 Dar omul a ajuns cu mâna lui la aceste stânci de cremene şi munţii i-a răsturnat din temelie.
 • 10 El a săpat şanţuri în stânci şi nimic de preţ nu scapă privirii lui.
 • 11 El a răscolit izvoarele apelor şi tot ce era în adâncime a scos afară la lumină.
 • 12 Dar înţelepciunea de unde izvorăşte ea şi care este locul de obârşie al priceperii?
 • 13 Pământeanul nu cunoaşte calea către ea, căci ea nu se găseşte pe meleagurile celor vii.
 • 14 Adâncul a grăit: Ea nu se află în sânul meu! Şi marea a spus la fel: Ea nu este la mine!
 • 15 Mintea cea înaltă nu poate fi schimbată cu bulgări de aur şi argintul nu-l cântăreşti ca s-o plăteşti.
 • 16 Ea nu poate să fie preţuită nici cu aurul Ofirului, nici cu preţioasa cornalină, nici cu pietre de safir!
 • 17 Cu ea alături nu pot să stea nici aurul, nici cristalul şi cu un vas din aurul cel mai curat nu se poate schimba ea.
 • 18 Despre mărgean şi despre diamant, nici să mai pomenim, iar agonisirea înţelepciunii întrece cu mult pe aceea a mărgăritarelor.
 • 19 Topazele Etiopiei nu stau în cumpănă cu ea şi cu aurul cel mai curat nu vei plăti-o niciodată!
 • 20 Şi această înţelepciune de unde vine ea şi care este sălaşul priceperii?
 • 21 Ea a fost ascunsă de ochii oricărei făpturi vii; ea a fost tăinuită şi de pasărea cerului.
 • 22 Adâncul şi moartea au zis: Noi am auzit vorbindu-se de ea.
 • 23 Dumnezeu îi cunoaşte drumul şi numai El este Cel ce ştie locuinţa ei.
 • 24 Când El privea până la marginile pământului şi îmbrăţişa cu ochii tot ce se află sub ceruri,
 • 25 Ca să dea vântului cumpănă şi să chibzuiască legea apelor,
 • 26 Când El statornicea ploilor un făgaş şi o cale bubuitului tunetului,
 • 27 Atunci El a văzut înţelepciunea şi a cântărit-o, atunci a pus-o în lumină şi i-a măsurat adâncimea.
 • 28 După aceea Dumnezeu a zis omului: Iată, frica de Dumnezeu, aceasta este înţelepciunea, iar în depărtarea de cel rău stă priceperea".