Cartea lui Iov | Capitolul 8

Bildad mustra pe Iov.

 • 1 Atunci Bildad din Şuah a răspuns şi a zis:
 • 2 "Până când vei tot vorbi astfel de lucruri şi cuvintele din gura ta vor izvorî ca vijelia?
 • 3 Dumnezeu o să încovoaie ce e drept? Cel Atotputernic o să strâmbe El dreptatea?
 • 4 Dacă feciorii tăi au păcătuit faţă de El, El i-a lăsat să se prăbuşească sub povara nelegiuirii lor.
 • 5 Dacă eşti nevinovat şi fără pată, atunci de bună seamă că va veghea asupra ta şi va clădi la loc casa dreptăţii tale
 • 6 Şi starea ta cea veche va fi nimica toată, atât de mult vei fi deasupra în starea ta cea nouă.
 • 7 Întreabă pe cei care au fost înaintea noastră şi ia aminte la cele trăite şi păţite de părinţi.
 • 8 Căci noi suntem de ieri şi nu ştim nimic, căci zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră.
 • 9 Ei îţi vor da învăţătură, ei îţi vor grăi şi din inima lor îţi vor cuvânta unele ca acestea:
 • 10 Oare papura creşte fără baltă şi rogozul fără umezeală?
 • 11 Pe când încă este în floare şi nu este tăiat, el se usucă, mai înainte decât orice buruiană.
 • 12 Tot aşa se întâmplă cu toţi aceia care uită pe Dumnezeu şi aşa se veştejeşte nădejdea celui nelegiuit.
 • 13 Încrederea lui e spulberată şi bizuinţa lui este o pânză de păianjen.
 • 14 Se sprijină pe casa sa, dar ea nu se ţine; se agaţă de ea, dar casa se prăvale.
 • 15 Stă plin de suc în faţa soarelui şi în grădina unde este îşi întinde vlăstarii;
 • 16 Rădăcinile lui se împletesc cu pietrele şi se înfig în adâncul stâncilor.
 • 17 Dacă îl smulgi din loc, locul îl tăgăduieşte: Nu te-am văzut niciodată!
 • 18 Iată-l acum putred, pe cărare, şi din pământ răsar alţi vlăstari.
 • 19 Dumnezeu nu dispreţuieşte pe cel desăvârşit şi nu ia de mână pe răufăcători.
 • 20 Gura ta va fi plină încă o dată de râsete şi buzele tale de veselie.
 • 21 Cei ce te urăsc se vor înveşmânta în ruşine şi cortul celor răi va pieri!"