Cartea lui Iov | Capitolul 5

Fericit este omul pe care Dumnezeu îl mustră.

 • 1 Strigă acum, dacă o fi cineva care să-ţi răspundă. Către care din sfinţii îngeri te vei îndrepta?
 • 2 Mânia ucide pe cel fără de minte, iar aprinderea omoară pe cel rătăcit.
 • 3 Am văzut pe nebun prinzând rădăcină şi pe loc am blestemat sălaşul lui:
 • 4 Să se depărteze copiii lui de orice izbăvire şi să fie călcaţi în picioare la poartă şi nimeni să nu le vină într-ajutor.
 • 5 Secerişul lui să-l mănânce flămânzii şi să-l ducă cu ei în ascunzişuri şi toată averea lui s-o soarbă însetaţii!
 • 6 Pentru că nelegiuirea nu iese din pământ şi necazul nu răsare din pulbere,
 • 7 Ci omul îşi naşte singur suferinţa, precum vulturii se ridică în aer, prin puterile lor;
 • 8 Dar eu alerg la Dumnezeu şi Lui Îi arăt necazul meu.
 • 9 El face lucruri mari şi nepătrunse, lucruri minunate şi fără număr.
 • 10 El dă ploaie pe pământ şi trimite apă pe câmpii.
 • 11 El înalţă pe cei smeriţi şi izbăveşte pe cei necăjiţi.
 • 12 El destramă planurile celor vicleni şi cu mâinile lor nu pot să izbândească.
 • 13 El prinde pe înţelepţi în isteţimea lor şi sfatul celor înşelători iese prost.
 • 14 Ziua în amiaza mare dau de întuneric şi umblă ca pe timp de noapte în ceas de zi.
 • 15 Dar Dumnezeu scapă din gura lor pe omul dosădit şi din mâna celui puternic pe cel sărac.
 • 16 Astfel, sărmanul prinde nădejde şi nedreptatea îşi închide gura.
 • 17 Fericit este omul pe care Dumnezeu îl mustră! Şi să nu dispreţuieşti certarea Celui Atotputernic.
 • 18 Căci El răneşte şi El leagă rana, El loveşte şi mâinile Lui tămăduiesc.
 • 19 De şase ori din nevoi te va scoate, iar a şaptea oară, răul te va ocoli.
 • 20 În timp de foamete, te va scăpa de la moarte şi în bătălie din primejdia sabiei.
 • 21 Vei fi la adăpost de biciul bârfelii şi nu te vei teme de prăpăd când va veni.
 • 22 Îţi vei râde de pustiire şi de foamete şi nu-ţi va păsa de fiarele pământului.
 • 23 Căci vei avea legământ cu pietrele câmpului şi fiara sălbatică va trăi cu tine în pace.
 • 24 Tu vei şti cortul tău la adăpost şi când îţi vei cerceta locuinţa nu vei avea dezamăgire.
 • 25 Vei şti că urmaşii tăi sunt numeroşi şi că odraslele tale sunt multe ca iarba pământului.
 • 26 Sosi-vei la mormânt, la adânci bătrâneţe, ca o şiră de grâu strânsă la vremea ei.
 • 27 Iată ceea ce am cercetat şi aşa este. Ascultă şi învaţă spre folosul tău".