Cartea lui Iov | Capitolul 40

Arătarea atotputerniciei lui Dumnezeu la hipopotam.

 • 1 Şi Domnul a vorbit mai departe cu Iov şi i-a zis:
 • 2 Cel ce s-a apucat la ceartă cu Cel Atotputernic se va da oare bătut? Cel ce judecă pe Dumnezeu va răspunde ceva?
 • 3 Şi Iov a răspuns Domnului zicând:
 • 4 "Dacă am fost uşuratic, ce răspuns să-ţi mai dau? Voi pune mâna mea pe gura mea.
 • 5 Am vorbit o dată, dar încă o dată nu voi mai vorbi; de două ori şi nu voi lua-o iar de la început".
 • 6 Atunci Domnul a vorbit cu Iov, din mijlocul furtunii şi a zis:
 • 7 "Încinge-ţi coapsele ca un viteaz şi te voi întreba şi Îmi vei da lămuriri.
 • 8 Poţi tu cu adevărat să găseşti cusur judecăţii Mele? Şi Mă vei osândi pe Mine, ca să-ţi faci dreptate?
 • 9 Este braţul tău ca braţul lui Dumnezeu? Şi glasul tău este, oare, tunet, precum este glasul Lui?
 • 10 Atunci împodobeşte-te cu măreţie şi cu semeţie, îmbracă-te cu strălucire şi cu cinste!
 • 11 Revarsă puhoaiele mâniei tale şi doboară cu o privire pe cel trufaş!
 • 12 Vezi de toţi semeţii şi smereşte-i şi calcă în picioare, fără zăbavă, pe toţi cei răi!
 • 13 Ascunde-i pe toţi grămadă, în pământ, şi îi înmormântează.
 • 14 Şi atunci Eu Însumi te voi preamări, pentru toate câte ai izbândit cu dreapta ta.
 • 15 Ia priveşte acum înaintea ta, hipopotamul; şi el ca şi tine este făptura Mea; el paşte iarbă ca boul.
 • 16 Vezi ce putere are în coapsele lui şi ce tărie are în muşchii de pe pântece.
 • 17 Coada lui e dârză ca lemnul cedrului şi vinele de pe pulpele lui stau ca nişte noduri.
 • 18 Oasele lui sunt ca nişte ţevi de aramă şi mădularele ca nişte drugi de fier.
 • 19 El este fruntea făpturilor lui Dumnezeu şi făcut să fie cel mai mare peste celelalte dobitoace.
 • 20 Munţii îi dau hrană şi toate fiarele sălbatice sunt îngrozite când îl văd.
 • 21 El se culcă sub florile de lotus, în ocolul trestiilor şi al bălţii.
 • 22 Frunzele de lotus îi fac umbră şi sălciile bălţii îl împrejmuiesc.
 • 23 Dacă fluviul vine mare, fără de veste, el nu se sinchiseşte; el stă liniştit pe loc, chiar când ar fi ca Iordanul să-i urce năvalnic până la gură.
 • 24 Cine poate să-l privească? Cine poate să-i străpungă nasul cu un laţ?