Noul Testament

A treia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan

Capitolul 1

A treia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan | Capitolul 1

Gaiu, cel primitor de oameni, e vrednic de laudă. Diotref şi Dimitrie.

 • 1 Preotul, către Gaiu cel iubit, pe care îl iubesc întru adevăr:
 • 2 Iubitule, mă rog să ai spor în toate şi să mergi bine cu sănătatea, precum bine mergi cu sufletul.
 • 3 M-am bucurat mult când au venit fraţii şi au mărturisit despre adevărul tău, aşa cum umbli tu întru adevăr.
 • 4 Mai mare bucurie decât aceasta nu am, ca să aud că fiii mei umblă întru adevăr.
 • 5 Iubitule, cu credinţă faci oricâte faci pentru fraţi şi aceasta pentru străini,
 • 6 Care, în faţa Bisericii, au dat mărturie despre dragostea ta. Bine vei face să-i ajuţi în călătoria lor, după cum se cuvine înaintea lui Dumnezeu.
 • 7 Căci pentru numele lui Hristos au plecat la drum, fără să ia nimic de la neamuri.
 • 8 Noi, deci, datori suntem să sprijinim pe unii ca aceştia, ca să fim împreună-lucrători pentru adevăr.
 • 9 Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, care ţine să fie cel dintâi între ei, nu ne primeşte.
 • 10 Pentru aceea, când voi veni, îi voi pomeni de faptele pe care le face, defăimându-ne cu vorbe urâte; şi nemulţumit fiind cu acestea, nici el nu primeşte pe fraţi, nici pe cei care voiesc să-i primească nu-i lasă, şi-i dă afară din Biserică.
 • 11 Iubitule, nu urma răul, ci binele. Cel ce face bine din Dumnezeu este; cel ce face rău n-a văzut pe Dumnezeu.
 • 12 Lui Dimitrie datu-i-s-a mărturie de către toţi şi de către însuşi adevărul; mărturie îi dăm şi noi şi ştii că mărturia noastră este adevărată.
 • 13 Multe lucruri aveam să-ţi scriu; totuşi, nu voiesc să ţi le scriu cu cerneală şi condei,
 • 14 Ci nădăjduiesc să te văd în curând, şi atunci vom grăi gură către gură.
 • 15 Pace ţie! Prietenii te îmbrăţişează. Îmbrăţişaţi pe prieteni, pe fiecare după numele lui.