Psalmi | Capitolul 1

PSALMUL 1 Al lui David.

  • 1 Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut;
  • 2 Ci în legea Domnului e voia lui şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea.
  • 3 Şi va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa şi frunza lui nu va cădea şi toate câte va face vor spori.
  • 4 Nu sunt aşa necredincioşii, nu sunt aşa! Ci ca praful ce-l spulberă vântul de pe faţa pământului.
  • 5 De aceea nu se vor ridica necredincioşii la judecată, nici păcătoşii în sfatul drepţilor.
  • 6 Că ştie Domnul calea drepţilor, iar calea necredincioşilor va pieri.