Cartea lui Iov | Capitolul 18

Bildad socoteşte pe Iov între cei fără de lege.

 • 1 Atunci Bildad din Şuah a început să vorbească şi a zis:
 • 2 "Când vei ajunge odată la capătul unor astfel de vorbe? Vino-ţi în fire şi apoi vom vorbi.
 • 3 Pentru ce suntem socotiţi ca nişte dobitoace? De ce să trecem în ochii tăi drept vite cornute?
 • 4 Nu cumva pentru tine care te sfâşii în mânia ta, o să ajungă pământul să se pustiiască şi stâncile să se mute din locul lor?
 • 5 Fireşte, lumina nelegiuitului se stinge şi flacăra focului lui nu mai străluceşte.
 • 6 Lumina se întunecă în cortul lui şi candela de deasupra lui se isprăveşte.
 • 7 Paşii lui, altădată vânjoşi, se îngustează şi propriul lui sfat acum îl poticneşte.
 • 8 El dă cu picioarele în laţ şi se plimbă în reţeaua de sfori.
 • 9 Capcana l-a prins de călcâi şi laţul s-a încolăcit pe el.
 • 10 Cursa care trebuia să-l prindă este ascunsă în pământ şi prinzătoarea stă în poteca lui;
 • 11 Spaimele dau peste el din toate părţile şi se ţin de el pas cu pas.
 • 12 Lângă bunătăţile lui el moare de foame şi nenorocirea lui stă gata lângă el.
 • 13 Boala muşcă din trupul lui. Primul născut al morţii roade mădularele lui.
 • 14 Din cortul unde stătea la adăpost este scos afară şi târât înaintea groaznicului împărat.
 • 15 Nimeni din ai lui nu mai sălăşluieşte în cortul lui, care nu mai este al lui. Pe locuinţa lui plouă cu pucioasă.
 • 16 Rădăcinile lui se usucă în pământ, iar ramurile lui se veştejesc în aer.
 • 17 Pomenirea lui se şterge de pe pământ şi în toată lumea numele i-a pierit.
 • 18 De la lumină i-au dat brânci în întuneric şi de pretutindeni e scos afară.
 • 19 Nu lasă nici urmaşi, nici sămânţă în poporul său şi nimeni nu mai trăieşte după el prin locurile prin care a locuit.
 • 20 Cei din apus s-au mirat foarte de soarta lui şi cei din răsărit au simţit fiori în ei.
 • 21 Aceasta rămâne din sălaşurile celui nelegiuit şi iată locul celui ce n-a cunoscut pe Dumnezeu".