Cartea lui Iov | Capitolul 38

Dumnezeu Se destăinuieşte din norii cerului şi Însuşi dă învăţătură.

 • 1 Atunci Dumnezeu i-a răspuns lui Iov, din sânul vijeliei, şi i-a zis:
 • 2 "Cine este cel ce pune pronia sub obroc, prin cuvinte fără înţelepciune?
 • 3 Încinge-ţi deci coapsele ca un viteaz şi Eu te voi întreba şi tu Îmi vei da lămuriri!
 • 4 Unde erai tu, când am întemeiat pământul? Spune-Mi, dacă ştii să spui.
 • 5 Ştii tu cine a hotărât măsurile pământului sau cine a întins deasupra lui lanţul de măsurat?
 • 6 În ce au fost întărite temeliile lui sau cine a pus piatra lui cea din capul unghiului,
 • 7 Atunci când stelele dimineţii cântau laolaltă şi toţi îngerii lui Dumnezeu Mă sărbătoreau?
 • 8 Cine a închis marea cu porţi, când ea ieşea năvalnică, din sânul firii,
 • 9 Şi când i-am dat ca veşmânt negura şi norii drept scutece,
 • 10 Apoi i-am hotărnicit hotarul Meu şi i-am pus porţi şi zăvoare
 • 11 Şi am zis: Până aici vei veni şi mai departe nu te vei întinde, aici se va sfărâma trufia valurilor tale?
 • 12 Ai poruncit tu dimineţii, vreodată în viaţa ta, şi i-ai arătat aurorei care este locul ei,
 • 13 Ca să apuce pământul de colţuri şi să scuture pe nelegiuiţi de pe pământ?
 • 14 În revărsatul zorilor, pământul se face roşu ca roşiile peceţi şi ia culori ca de veşmânt.
 • 15 Cei răi rămân fără noaptea (prielnică lor) şi braţul ridicat este frânt.
 • 16 Ai fost tu până la izvoarele mării sau te-ai plimbat pe fundul prăpastiei?
 • 17 Ţi s-au arătat oare porţile morţii şi porţile umbrei le-ai văzut?
 • 18 Ai cugetat oare la întinderea pământului? Spune, ştii toate acestea?
 • 19 Care drum duce la palatul luminii şi care este locul întunericului,
 • 20 Ca să ştii să-l călăuzeşti în cuprinsul lui şi să poţi să nimereşti potecile care duc la el acasă?
 • 21 Tu ştii bine, căci atunci erai născut şi numărul zilelor tale e foarte mare.
 • 22 Ai ajuns tu la cămările zăpezii? Ai văzut tu cămările grindinei,
 • 23 Pe care le ţin deoparte pentru vremuri de strâmtorare, pentru zilele de bătălie şi de război?
 • 24 Unde se risipesc aburii şi se răspândeşte pe pământ vântul de la răsărit?
 • 25 Cine a săpat albie puhoaielor cerului şi cine a croit drum bubuitului tunetului,
 • 26 Ca să plouă pe un pământ nelocuit şi pe o pustietate unde nu se află fiinţă omenească
 • 27 Şi să adape ţinuturile sterpe şi uscate şi să scoată pajişte de iarbă din întinderea pleşuvă?
 • 28 Are ploaia un tată? Cine a zămislit stropii de rouă?
 • 29 Din sânul cui a ieşit gheaţa? Şi cine este cel ce naşte promoroaca din cer?
 • 30 Apele se încheagă şi se întăresc ca piatra şi fala mării se face sloi!
 • 31 Poţi tu să legi cataramele Pleiadelor sau să deznozi lanţurile Orionului?
 • 32 Poţi tu să scoţi la vreme cununa Zodiacului şi vei fi tu cârmaci Carului Mare şi stelelor lui?
 • 33 Cunoşti tu legile cerului şi poţi tu să faci să fie pe pământ ceea ce este scris în ele?
 • 34 Poţi tu să ridici până la nori glasul tău ca să se sloboadă peste tine potopul ploilor?
 • 35 Eşti tu în stare să azvârli fulgerele şi ele să plece şi să-ţi spună: Iată-ne?
 • 36 Cine a pus atâta înţelepciune în pasărea ibis sau cine i-a dat pricepere cocoşului?
 • 37 Cine poate să ţină cu destoinicie socoteala norilor şi să verse pe pământ burdufurile cerului,
 • 38 Ca să se adune pulberea şi să se întărească, iar bulgării de pământ să se lipească laolaltă?
 • 39 Tu eşti cel ce aduci pradă leoaicei şi potoleşti foamea puilor de leu,
 • 40 Când s-au ascuns în vizuini sau stau şi pândesc ascunşi în hăţişuri?
 • 41 Cine are grijă de mâncarea corbului, când puii lui croncănesc la Dumnezeu, de foame, şi zboară încoace şi încolo după hrană?