Zaharia | Capitolul 1

Îndemn spre pocainţă şi frica de Dumnezeu. Cele două vedenii.

 • 1 În luna a opta, în anul al doilea al lui Darius, fost-a cuvântul Domnului către proorocul Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, zicând:
 • 2 Domnul S-a mâniat mult împotriva părinţilor voştri!
 • 3 Şi spune-le celor rămaşi din popor: "Aşa zice Domnul Savaot: Întoarceţi-vă către Mine", zice Domnul Savaot, "şi atunci Mă voi întoarce şi Eu către voi", zice Domnul Savaot.
 • 4 "Nu fiţi ca părinţii voştri, cărora le-au propovăduit proorocii de mai înainte, strigând: Aşa zice Domnul Savaot: Întoarceţi-vă din căile voastre cele rele şi de la faptele voastre cele rele! Dar ei n-au ascultat şi nu au voit să ia aminte la Mine", zice Domnul.
 • 5 "Unde sunt părinţii voştri? Şi oare profeţii trăiesc ei încă?
 • 6 Dar cuvintele Mele şi poruncile Mele pe care le-am dat slujitorilor Mei prooroci ca să le vestească n-au ajuns ele la părinţii voştri? Domnul S-a mâniat mult împotriva părinţilor voştri, încât ei s-au pocăit şi au mărturisit: Domnul Savaot ne-a răsplătit nouă după căile şi după faptele noastre, aşa cum hotărâse să facă".
 • 7 În ziua a douăzeci şi patra din luna a doua, care se cheamă Şebat, în anul al doilea al lui Darius, a fost cuvântul Domnului către proorocul Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, zicând:
 • 8 "Am avut o vedenie în timpul nopţii, şi iată un om călare pe un cal roşu; şi stătea între mirţi, într-un loc umbros, şi în urma lui cai roibi, murgi şi albi.
 • 9 Şi am zis: "Cine sunt aceştia, domnul meu?" Şi mira răspuns atunci îngerul oare grăia cu mine: "Îţi voi arăta acum cine sunt aceştia".
 • 10 Şi omul care stătea între mirţi a răspuns: "Aceştia sunt solii pe care i-a trimis Domnul ca să cutreiere pământul!"
 • 11 Şi ei au răspuns către îngerul Domnului care stătea între mirţi şi au grăit: "Am cutreierat pământul şi iată tot pământul este locuit şi liniştit!"
 • 12 Şi a răspuns îngerul Domnului şi a zis: "Doamne Savaot, până când vei întârzia să arăţi milă Ierusalimului şi cetăţilor lui Iuda, pe care le faci să simtă mânia Ta de şaptezeci de ani?"
 • 13 Şi îngerului care vorbea cu mine, Domnul i-a răspuns cu cuvinte de mângâiere.
 • 14 Şi a grăit către mine îngerul care vorbea cu mine: "Vesteşte aceasta: "Aşa zice Domnul Savaot: Sunt plin de zel faţă de Ierusalim şi faţă de Sion;
 • 15 Dar este puternică mânia Mea împotriva neamurilor trufaşe! Căci Eu Mă întărâtasem doar puţin, dar ele s-au înverşunat în rele".
 • 16 Pentru aceasta, aşa zice Domnul: "Mă întorc iarăşi către Ierusalim cu milostivire; templul Meu va fi zidit în el", zice Domnul Savaot, "şi funia de măsurat se va întinde peste Ierusalim!"
 • 17 Şi vesteşte încă şi aceasta: "Aşa zice Domnul Savaot: Încă o dată cetăţile Mele vor avea belşug de bunuri, iar Domnul Îşi va revărsa din nou îndurarea Sa peste Sion şi va alege iarăşi Ierusalimul".