Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 10

Iudeii caută îndreptare din faptele Legii, iar nu din sfârşitul Legii, care este Hristos.

 • 1 Fraţilor, bunăvoinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru Israel, este spre mântuire.
 • 2 Căci le mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar sunt fără cunoştinţă.
 • 3 Deoarece, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu şi căutând să statornicească dreptatea lor, dreptăţii lui Dumnezeu ei nu s-au supus.
 • 4 Căci sfârşitul Legii este Hristos, spre dreptate tot celui ce crede.
 • 5 Căci Moise scrie despre dreptatea care vine din lege, că: "Omul care o va îndeplini va trăi prin ea".
 • 6 Iar dreptatea din credinţă grăieşte aşa: "Să nu zici în inima ta: Cine se va sui la cer?", ca adică să coboare pe Hristos!
 • 7 Sau: "Cine se va coborî întru adânc?", ca să ridice pe Hristos din morţi!
 • 8 Dar ce zice Scriptura? "Aproape este de tine cuvântul, în gura ta şi în inima ta", - adică cuvântul credinţei pe care-l propovăduim.
 • 9 Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi, te vei mântui.
 • 10 Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire.
 • 11 Căci zice Scriptura: "Tot cel ce crede în El nu se va ruşina".
 • 12 Căci nu este deosebire între iudeu şi elin, pentru că Acelaşi este Domnul tuturor, Care îmbogăţeşte pe toţi cei ce-L cheamă pe El.
 • 13 Căci: "Oricine va chema numele Domnului se va mântui".
 • 14 Dar cum vor chema numele Aceluia în Care încă n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela de Care n-au auzit? Şi cum vor auzi, fără propovăduitor?
 • 15 Şi cum vor propovădui, de nu vor fi trimişi? Precum este scris: "Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc cele bune!"
 • 16 Dar nu toţi s-au supus Evangheliei, căci Isaia zice: "Doamne, cine a crezut celor auzite de la noi?"
 • 17 Prin urmare, credinţa este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos.
 • 18 Dar întreb: Oare n-au auzit? Dimpotrivă: "În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor".
 • 19 Dar zic: Nu cumva Israel n-a înţeles? Moise spune cel dintâi: "Voi întărâta râvna voastră prin cel ce nu este poporul (Meu) şi voi aţâţa mânia voastră cu un popor nepriceput".
 • 20 Isaia îndrăzneşte şi zice: "Am fost aflat de cei ce nu Mă căutau şi M-am făcut arătat celor ce nu întrebau de Mine".
 • 21 Dar către Israel zice: "Toată ziua întins-am mâinile Mele către un popor neascultător şi împotrivă grăitor".