Zaharia | Capitolul 13

Izvorul curăţirii, pedeapsa proorocilor mincinoşi; proorocie mesianică.

  • 1 În vremea aceea va fi un izvor cu apă curgătoare pentru casa lui David şi pentru locuitorii Ierusalimului, pentru curăţirea de păcat şi de orice altă întinare.
  • 2 Şi în ziua aceea", zice Domnul Savaot, "voi stârpi din ţară numele idolilor, ca nimeni să nu-i mai pomenească; de asemenea voi da afară din ţară pe proorocii lor şi duhul cel spurcat.
  • 3 Şi dacă va mai profeţi cineva, vor zice către el tatăl său şi mama sa, care l-au născut: "Tu nu vei trăi, căci ai grăit minciună în numele Domnului!" şi atunci tatăl său şi mama sa îl vor străpunge în clipa când va prooroci.
  • 4 Şi în ziua aceea se vor ruşina proorocii, fiecare de vedenia lui, când va grăi ca un prooroc, şi nu se vor mai îmbrăca cu mantie de păr ca să spună minciuni.
  • 5 Şi fiecare va zice: "Nu sunt prooroc, ci plugar, căci cu plugăria m-am îndeletnicit din tinereţile mele".
  • 6 Şi dacă va fi întrebat: "De unde ai rănile acestea la mâini?" El va răspunde: "Am fost lovit în casa prietenilor mei!"
  • 7 Sabie, deşteaptă-te împotriva păstorului Meu, împotriva tovarăşului Meu, zice Domnul Savaot. Voi bate păstorul şi se vor risipi oile, şi Îmi voi întoarce mina Mea împotriva celor mici.
  • 8 Şi în toată ţara", zice Domnul, "două treimi vor pieri, şi vor muri, iar cealaltă treime va fi lăsată acolo.
  • 9 Iar pe aceasta a treia o voi pune în foc; îi voi curăţi ca pe argint şi îi voi încerca cum se încearcă aurul. Ei vor chema numele Meu şi Eu îi voi asculta; şi Eu voi zice: "Acesta este poporul Meu", şi el va răspunde: "Domnul este Dumnezeul meu!"