Zaharia | Capitolul 2

Vedenia despre rezidirea Ierusalimului şi chemarea neamurilor.

 • 1 Şi am ridicat ochii mei şi am privit, şi iată patru coarne.
 • 2 Atunci am zis îngerului care grăia cu mine: "Ce sunt acestea?" Şi el mi-a răspuns: "Acestea sunt coarnele care au împrăştiat pe Iuda, pe Israel şi Ierusalimul".
 • 3 Apoi Domnul m-a făcut să văd patru făurari.
 • 4 Şi am întrebat: "Ce vor să facă aceştia?" Şi El a răspuns: "Acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, încât nimeni n-a îndrăznit să ridice capul. Iar ei au venit ca să doboare la pământ coarnele acelor neamuri care şi-au ridicat cornul împotriva ţării lui Iuda, pentru a o risipi".
 • 5 Şi am ridicat ochii, m-am uitat şi iată un om cu o funie de măsurat în mână. Şi i-am zis: "Încotro ai pornit?"
 • 6 Şi el mi-a răspuns: "Să măsor Ierusalimul, ca să văd care este lungimea şi lăţimea lui!"
 • 7 Şi iată că s-a arătat îngerul care grăia cu mine şi alt înger a ieşit în întâmpinarea lui.
 • 8 Şi iţa grăit, zicând: "Aleargă şi spune tânărului acestuia: Ierusalimul va fi locuit ca un oraş deschis, atât de mare va fi mulţimea de oameni şi de dobitoace înăuntrul lui.
 • 9 Şi Eu voi fi pentru el un zid de foc de jur împrejurul lui", zice Domnul, "şi voi fi slava lui în mijlocul lui".
 • 10 "Sculaţi, sculaţi şi fugiţi din ţara de la miazănoapte", zice Domnul, "că v-am împrăştiat în cele patru vânturi ale cerului;
 • 11 Fugi, Sioane, şi te izbăveşte, tu care locuieşti la fiica Babilonului.
 • 12 Căci aşa zice Domnul Savaot: "Pentru slava Sa, El m-a trimis la neamurile care v-au jefuit pe voi; căci cel care se atinge de voi se atinge de lumina ochiului Lui!
 • 13 Căci iată că Eu rotesc mâna Mea peste ei şi ei vor fi pradă pentru cei care au fost robii lor, ca să vă daţi seama că Domnul Savaot m-a trimis.
 • 14 Bucură-te şi te veseleşte, fiica Sionului, căci iată Eu vin să locuiesc în mijlocul tău", zice Domnul.
 • 15 "Şi multe neamuri se vor alipi de Domnul în ziua aceea şi Îmi vor fi Mie popor şi voi locui în mijlocul tău, ca să ştii că Domnul Savaot m-a trimis la tine.
 • 16 Şi va lua Domnul ca moştenire a Sa pe Iuda, în ţara cea sfântă, şi va alege încă o dată Ierusalimul.
 • 17 Să tacă tot trupul înaintea Domnului, căci El S-a ridicat din locaşul Său cel sfânt".