Facerea (Geneza) | Capitolul 36

Neamul lui Isav.

 • 1 Iar spiţa neamului lui Isav, care se mai numeşte şi Edom, este aceasta:
 • 2 Isav şi-a luat femei din fetele Canaaneilor: pe Ada, fata lui Elon Heteul, şi pe Olibama, fata lui Ana, fiul lui Ţibon Heveul,
 • 3 Şi pe Basemata, fata lui Ismael şi sora lui Nebaiot.
 • 4 Ada a născut lui Isav pe Elifaz; Basemata i-a născut pe Raguel;
 • 5 Iar Olibama i-a născut pe Ieuş, pe Ialam şi pe Core. Aceştia sunt fiii lui Isav, care i s-au născut în ţara Canaanului.
 • 6 După aceea şi-a luat Isav femeile sale, fiii săi, fetele sale, toţi oamenii casei sale, toate averile sale, toate vitele sale şi toate câte avea şi toate câte agonisise în ţara Canaanului, şi a plecat Isav din Canaan din pricina lui Iacov, fratele său,
 • 7 Pentru că averile lor erau multe şi nu mai puteau să locuiască la un loc, şi pământul unde erau nu-i mai putea încăpea din pricina mulţimii turmelor lor.
 • 8 Astfel Isav, care se mai numeşte şi Edom, s-a mutat în muntele Seir.
 • 9 Iată acum şi urmaşii ce i s-au născut lui Isav, părintele Edomiţilor, după mutarea sa în muntele Seir.
 • 10 Numele fiilor lui Isav sunt acestea: Elifaz, fiul Adei, solia lui Isav şi Raguel, fiul Basematei, soţia lui Isav.
 • 11 Elifaz, a avut cinci feciori: Teman, Omar, Ţefo, Gatam şi Chenaz;
 • 12 Iar Timna, o ţiitoare a lui Elifaz, fiul lui Isav, i-a născut lui Elifaz pe Amalec. Aceştia sunt urmaşii din Ada, femeia lui Isav.
 • 13 Iar feciorii lui Raguel sunt aceştia: Nahat şi Zerah, Şama şi Miza. Aceştia sunt urmaşii din Basemata, femeia lui Isav.
 • 14 Iar feciorii Olibamei, femeia lui Isav şi fiica lui Ana a lui Ţibon, sunt aceştia: ea a născut lui Isav pe Ieuş, pe Ialam şi pe Core.
 • 15 Iată şi căpeteniile fiilor lui Isav: feciorii lui Elifaz, întâi-născutul lui Isav, sunt: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz,
 • 16 Căpetenia Core, căpetenia Gatam şi căpetenia Amalec. Acestea sunt căpeteniile din Elifaz în ţara Edomului; aceştia sunt urmaşii din Ada.
 • 17 Iar fiii lui Raguel, fiul lui Isav, sunt: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Şama şi căpetenia Miza. Acestea sunt căpeteniile din Raguel în ţara Edomului; aceştia sunt urmaşii din Basemata, femeia lui Isav.
 • 18 Iată şi fiii Olibamei, femeia lui Isav: căpetenia Ieuş, căpetenia Ialam şi căpetenia Core. Acestea sunt căpeteniile din Olibama, fata lui Ana şi femeia lui Isav.
 • 19 Aceştia sunt fiii lui Isav şi acestea sunt căpeteniile lor. Acesta este Edom.
 • 20 Iar feciorii lui Seir Horeeanul, care locuiau înainte pământul acela, sunt: Lotan, Şobal, Ţibon şi Ana;
 • 21 Dişon, Eţer şi Dişan. Acestea sunt căpeteniile Horeilor, feciorii lui Seir, în pământul Edomului.
 • 22 Fiii lui Lotan sunt: Hori şi Heman, iar sora lui Lotan a fost Timna.
 • 23 Fiii lui Şobal sunt: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam.
 • 24 Fiii lui Ţibon sunt: Aia şi Ana. Acesta este acel Ana, care a găsit izvoarele de apă caldă în pustie, când păştea asinii tatălui său Ţibon.
 • 25 Copiii lui Ana sunt: Dişon şi Olibama, fata lui Ana.
 • 26 Copiii lui Dişon sunt: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran.
 • 27 Fiii lui Eţer sunt: Bilhan, Zaavan şi Acan.
 • 28 Fiii lui Dişan sunt: Uţ şi Aran.
 • 29 Deci căpeteniile Horeilor sunt acestea: căpetenia Lotan, căpetenia Şobal, căpetenia Ţibon, căpetenia Ana,
 • 30 Căpetenia Dişon, căpetenia Eţer, căpetenia Dişan. Acestea sunt căpeteniile Horeilor din ţara lui Seir, după familiile lor.
 • 31 Iată şi regii, care au domnit în pământul Edomului înainte de a domni vreun rege peste fiii lui Israel:
 • 32 În Edom a domnit mai întâi Bela, fiul lui Beor şi cetatea lui se numea Dinhaba.
 • 33 După ce a murit Bela, s-a făcut rege Iobab, fiul lui Zerah din Boţra.
 • 34 După ce a murit Iobab, s-a făcut rege Huşam, din ţara Temaniţilor.
 • 35 După ce a murit Huşam, s-a făcut rege Hadad, feciorul lui Bedad; care a bătut pe Madianiţi în câmpul Moab; numele cetăţii lui era Avit.
 • 36 Iar după ce a murit Hadad, s-a făcut rege Samla, din Masreca.
 • 37 Iar după ce a murit Samla, s-a făcut rege, în locul lui, Şaul, din Rehobotul de pe râu.
 • 38 Iar după ce a murit Şaul, s-a făcut rege Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
 • 39 Iar după ce a murit Baal-Hanan, feciorul lui Acbor, s-a făcut rege Hadar, fiul lui Varad, şi numele cetăţii lui era Pau şi al femeii lui Mehetabel, fiica lui Matred, feciorul lui Mezahab.
 • 40 Iar numele căpeteniilor din Isav, după triburile lor, după ţările lor, după numirile şi naţiile lor sunt: căpetenia Timna, căpetenia Alvan, căpetenia Ietet,
 • 41 Căpetenia Olibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
 • 42 Căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
 • 43 Căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile lui Edom, după aşezările lor în ţara stăpânită de ei. Acesta-i Isav, părintele Edomiţilor.