Facerea (Geneza) | Capitolul 11

Turnul Babel. Amestecarea limbilor. Seminţia lui Sem.

 • 1 ÃŽn vremea aceea era în tot pământul o singură limbă şi un singur grai la toţi.
 • 2 Purcezând de la răsărit, oamenii au găsit în ţara Senaar un şes şi au descălecat acolo.
 • 3 Apoi au zis unul către altul: "Haidem să facem cărămizi şi să le ardem cu foc!" Şi au folosit cărămida în loc de piatră, iar smoala în loc de var.
 • 4 Şi au zis iarăşi: "Haidem să ne facem un oraş şi un turn al cărui vârf să ajungă la cer şi să ne facem faimă înainte de a ne împrăştia pe faţa a tot pământul!"
 • 5 Atunci S-a pogorât Domnul să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor.
 • 6 Şi a zis Domnul: "Iată, toţi sunt de un neam şi o limbă au şi iată ce s-au apucat să facă şi nu se vor opri de la ceea ce şi-au pus în gând să facă.
 • 7 Haidem, dar, să Ne pogorâm şi să amestecăm limbile lor, ca să nu se mai înţeleagă unul cu altul".
 • 8 Şi i-a împrăştiat Domnul de acolo în tot pământul şi au încetat de a mai zidi cetatea şi turnul.
 • 9 De aceea s-a numit cetatea aceea Babilon, pentru că acolo a amestecat Domnul limbile a tot pământul şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului.
 • 10 Iată acum istoria vieţii neamului lui Sem: Sem era de o sută de ani, când i s-a născut Arfaxad, la doi ani după potop.
 • 11 După naşterea lui Arfaxad, Sem a mai trăit cinci sute de ani şi a născut fii şi fiice şi apoi a murit.
 • 12 Arfaxad a trăit o sută treizeci şi cinci de ani şi atunci i s-a născut Cainan. După naşterea lui Cainan, Arfaxad a mai trăit trei sute treizeci de ani şi a născut fii şi fiice şi apoi a murit.
 • 13 Cainan a trăit o sută treizeci de ani şi atunci i s-a născut Şelah. După naşterea lui Şelah, Cainan a mai trăit trei sute treizeci de ani şi a născut fii şi fiice şi apoi a murit.
 • 14 Şelah a trăit o sută treizeci de ani şi atunci i s-a născut Eber.
 • 15 Iar după naşterea lui Eber, Şelah a mai trăit trei sute treizeci de ani, şi a născut fii şi fiice şi apoi a murit.
 • 16 Eber a trăit o sută treizeci şi patru de ani şi atunci i s-a născut Peleg.
 • 17 Iar după naşterea lui Peleg, Eber a mai trăit trei sute şaptezeci de ani şi a născut fii şi fiice şi apoi a murit.
 • 18 Peleg a trăit o sută treizeci de ani şi atunci i s-a născut Ragav.
 • 19 Iar după naşterea lui Ragav, Peleg a mai trăit două sute nouă ani, şi a născut fii şi fiice şi apoi a murit.
 • 20 Ragav a trăit o sută treizeci şi doi de ani şi atunci i s-a născut Serug.
 • 21 Iar după naşterea lui Serug, Ragav a mai trăit două sute şapte ani şi a născut fii şi fiice şi apoi a murit.
 • 22 Serug a trăit o sută treizeci de ani şi atunci i s-a născut Nahor.
 • 23 Iar după naşterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani şi a născut fii şi fiice şi apoi a murit.
 • 24 Nahor a trăit şaptezeci şi nouă de ani şi atunci i s-a născut Terah.
 • 25 Iar după naşterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută două zeci şi cinci de ani şi a născut fii şi fiice şi apoi a murit.
 • 26 Terah a trăit şaptezeci de ani şi atunci i s-au născut Avram, Nahor şi Haran.
 • 27 Iar spiţa neamului lui Terah este aceasta: lui Terah i s-au născut Avram, Nahor şi Haran; lui Haran i s-a născut Lot.
 • 28 Şi a murit Haran înainte de Terah, tatăl său, în pământul de naştere, în Urul Caldeii.
 • 29 Iar Avram şi Nahor şi-au luat femei; numele femeii lui Avram era Sarai, iar numele femeii lui Nahor era Milca, fata lui Haran, tatăl Milcăi şi al Iscăi.
 • 30 Sarai însă era stearpă şi nu năştea copii.
 • 31 Şi a luat Terah pe Avram, fiul său, şi pe Lot, fiul lui Haran şi nepotul său, şi pe Sarai, nora sa, şi femeia lui Avram, fiul său, şi a plecat cu ei din Urul Caldeii, ca să meargă până în ţara Canaanului; dar au mers până la Haran şi s-au aşezat acolo.
 • 32 De toate, zilele vieţii lui Terah în pământul Haran au fost două sute cinci ani. Şi a murit Terah în Haran.