Facerea (Geneza) | Capitolul 5

Neamurile patriarhilor de la Adam până la Noe.

 • 1 Iată acum cartea neamului lui Adam. Când a făcut Dumnezeu pe Adam, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu.
 • 2 Bărbat şi femeie a făcut şi i-a binecuvântat şi le-a pus numele: Om, în ziua în care i-a făcut.
 • 3 Adam a trăit două sute treizeci de ani şi atunci i s-a născut un fiu după asemănarea sa şi, după chipul său şi i-a pus numele Set.
 • 4 Zilele pe care le-a trăit Adam după naşterea lui Set au fost şapte sute de ani şi i s-au născut fii şi fiice.
 • 5 Iar de toate, zilele vieţii lui Adam au fost nouă sute treizeci de ani şi apoi a murit.
 • 6 Set a trăit două sute cinci ani şi i s-a născut Enos.
 • 7 După naşterea lui Enos, Set a mai trăit şapte sute şapte ani, şi i s-au născut fii şi fiice.
 • 8 Iar de toate, zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani şi apoi a murit.
 • 9 Enos a trăit o sută nouăzeci de ani şi atunci i s-a născut Cainan.
 • 10 După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit şapte sute cincisprezece ani şi i s-au născut fii şi fiice.
 • 11 Iar de toate, zilele lui Enos au fost nouă sute cinci ani şi apoi a murit.
 • 12 Cainan a trăit o sută şaptezeci de ani şi atunci i s-a născut Maleleil.
 • 13 După naşterea lui Maleleil, Cainan a mai trăit şapte sute patruzeci de ani şi i s-au născut fii şi fiice.
 • 14 Iar de toate, zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani şi apoi a murit.
 • 15 Maleleil a trăit o sută şaizeci şi cinci de ani şi atunci i s-a născut Iared.
 • 16 După naşterea lui Iared, Maleleil a mai trăit şapte sute treizeci de ani şi i s-au născut fii şi fiice.
 • 17 Iar de toate, zilele lui Maleleil au fost opt sute nouăzeci şi cinci de ani şi apoi a murit.
 • 18 Iared a trăit o sută şaizeci şi doi de ani şi atunci i s-a născut Enoh.
 • 19 După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani şi i s-au născut fii şi fiice.
 • 20 Iar de toate, zilele lui Iared au fost nouă sute şaizeci şi doi de ani şi apoi a murit.
 • 21 Enoh a trăit o sută şaizeci şi cinci de ani, şi atunci i s-a născut Matusalem.
 • 22 Şi a umblat Enoh înaintea lui Dumnezeu, după naşterea lui Matusalem, două sute de ani şi i s-au născut fii şi fiice.
 • 23 Iar de toate, zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani.
 • 24 Şi a plăcut Enoh lui Dumnezeu şi apoi nu s-a mai aflat, pentru că l-a mutat Dumnezeu.
 • 25 Matusalem a trăit o sută optzeci şi şapte de ani şi atunci i s-a născut Lameh.
 • 26 După naşterea lui Lameh, Matusalem a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani şi i s-au născut fii şi fiice.
 • 27 Iar de toate, zilele lui Matusalem, pe care le-a trăit, au fost nouă sute şaizeci şi nouă de ani şi apoi a murit.
 • 28 Lameh a trăit o sută optzeci şi opt de ani şi atunci i s-a născut un fiu.
 • 29 Şi i-a pus numele Noe, zicând: "Acesta ne va mângâia în lucrul nostru şi în munca mâinilor noastre, la lucrarea pământului, pe care l-a blestemat Domnul Dumnezeu!"
 • 30 Şi a mai trăit Lameh, după naşterea lui Noe, cinci sute şaizeci şi cinci de ani şi i s-au născut fii şi fiice.
 • 31 Iar de toate, zilele lui Lameh au fost şapte sute cincizeci şi trei de ani şi apoi a murit.
 • 32 Noe era de cinci sute de ani, când i s-au născut trei feciori: Sem, Ham şi Iafet.