Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 8

Nu te certa cu nimeni, nu dispreţui pe cel care se pocăieşte. Ascultarea bătrânilor, certarea păcătoşilor, împrumut şi chezăşie.

 • 1 Nu te certa cu cel puternic, ca nu cumva să cazi în mâinile lui.
 • 2 Nu te certa cu omul bogat, ca nu cumva să fie mai greu decât tine. Că pe mulţi i-a pierdut aurul şi inimile regilor le-a aplecat.
 • 3 Nu te sfădi cu omul care vorbeşte bine şi nu pune lemne peste focul lui.
 • 4 Nu glumi cu omul rău crescut, ca să nu fie ocărâţi strămoşii tăi.
 • 5 Nu înfrunta pe omul care se leapădă de păcat, adu-ţi aminte că toţi suntem vinovaţi.
 • 6 Să nu necinsteşti pe om la bătrâneţile lui, căci poate şi noi vom îmbătrâni.
 • 7 Nu te bucura de moartea vrăjmaşului tău, adu-ţi aminte că toţi trebuie să murim.
 • 8 Nu trece cu vederea vorbele înţelepţilor, ci la pildele lor opreşte-te, căci de la ei vei lua învăţătura şi îndemânarea de a sluji celor mai mari.
 • 9 Nu dispreţui vorba celor bătrâni, că şi ei au învăţat de la părinţii lor. Că de la ei vei învăţa înţelepciunea şi îndemânarea de a da răspuns bun la nevoie.
 • 10 Nu aţâţa cărbunii păcătosului, ca să nu te ardă flacăra focului lui.
 • 11 Nu o duce până la capăt cu omul iute la mânie, ca să nu fie o cursă întinsă înaintea buzelor tale.
 • 12 Nu da împrumut omului celui mai tare decât tine; şi de-l vei împrumuta, socoteşte împrumutul ca pierdut.
 • 13 Nu chezăşui peste puterea ta; iar dacă ai dat chezăşie, fii cu grijă că va trebui să plăteşti.
 • 14 Nu te judeca cu un judecător, căci hotărârea va fi în folosul lui.
 • 15 Nu porni la drum cu cel cutezător ca să nu-ţi cadă povară, căci el nu face decât după capul său, şi nebunia lui te va pierde.
 • 16 Nu te certa cu omul mânios şi nu străbate pustiul cu el, căci a vărsa sânge este pentru el nimica toată şi unde nu vei avea ajutor, te va doborî.
 • 17 Nu ţine sfat cu un nebun, căci el nu va putea păstra taina ta.
 • 18 Înaintea celui străin nu face nimic care trebuie să rămână tăinuit; tu nu ştii ce poate născoci el.
 • 19 Nu deschide inima ta oricui şi nu aştepta să dobândeşti bunăvoinţa lui.