Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 7

Sfaturi despre ferirea de faptele rele şi făţărnicie. Respectul bătrânilor, datoriile părinţilor către fii şi ale fiilor către părinţi. Îndemn la milostenie.

 • 1 Nu face rele şi nu te va prinde răul.
 • 2 Depărtează-te de la nedreptate şi nedreptatea se va depărta de la tine.
 • 3 Fiule! Nu semăna pe brazdele nedreptăţii, ca să nu seceri de pe ele cu şapte părţi mai mult.
 • 4 Nu cere de la Domnul stăpânire, nici de la împăratul scaun de mărire.
 • 5 Nu te face drept înaintea Domnului şi înaintea împăratului nu te arăta că eşti înţelept.
 • 6 Nu cerca să fii judecător, ca nu cumva să nu poţi ridica nedreptăţile;
 • 7 Ca nu cumva să te sfieşti de faţa celui puternic şi să pui sminteală întru dreptatea ta.
 • 8 Nu te pune în pricină cu obştea cetăţii, nici te amesteca în mulţime.
 • 9 Nu te lăsa atras de două ori la păcat, căci şi pentru o singură dată nu vei rămâne nepedepsit.
 • 10 Să nu zici: Domnul va căuta la mulţimea darurilor mele; când le voi aduce Lui, El le va primi.
 • 11 Nu slăbi în rugăciunea ta şi nu trece cu vederea a face milostenie.
 • 12 Nu batjocori pe omul al cărui suflet este întristat, căci Dumnezeu este Cel care smereşte şi Cel care înalţă.
 • 13 Nu făuri minciuni împotriva fratelui tău, nici împotriva prietenului tău să nu faci aşa.
 • 14 Nu-ţi îngădui nici o minciună, căci din ea nu poate ieşi nimic bun.
 • 15 Nu vorbi mult în adunarea bătrânilor şi nu repeta cuvintele tale în rugăciune.
 • 16 Să nu urăşti lucrarea cea cu osteneală şi lucrarea pământului cea orânduită de Cel Preaînalt.
 • 17 Nu te socoti împreună cu mulţimea păcătoşilor; adu-ţi aminte că mânia nu va zăbovi.
 • 18 Smereşte sufletul tău foarte, că focul şi viermii sunt osânda celui necredincios.
 • 19 Să nu schimbi nicidecum prietenul pentru bani, nici pe fratele cel bun pentru aurul Ofirului.
 • 20 Nu te abate de la femeia bună şi înţeleaptă, că harul ei este mai bun decât mărgăritarele.
 • 21 Nu chinui pe robul care munceşte cinstit, nici pe simbriaşul care îşi pune tot sufletul.
 • 22 Pe robul înţelept să-l iubeşti; să nu-l lipseşti pe el de libertate.
 • 23 Ai tu turme? Ai grijă de ele, şi, de-ţi sunt de folos, păstrează-le.
 • 24 Ai feciori? Învaţă-i pe ei şi încovoaie din pruncie grumazul lor.
 • 25 Ai fete? Veghează la curăţia lor Şi să le arăţi o faţă serioasă.
 • 26 Mărită-ţi fata şi mare lucru vei face, dar dă-o după un bărbat înţelept.
 • 27 Ai o femeie după inima ta? Nu o lepăda, dar cu una pe care n-o iubeşti să nu-ţi legi capul.
 • 28 Din toată inima cinsteşte pe tatăl tău şi nu uita niciodată durerile mamei tale.
 • 29 Adu-ţi aminte că ei ţi-au dat viaţa; ce le vei da tu în schimb pentru ceea ce au făcut ei pentru tine?
 • 30 Din tot sufletul tău teme-te de Domnul şi pe toţi preoţii Lui cinsteşte-i.
 • 31 Cu toată puterea iubeşte pe Cel care te-a făcut şi pe slujitorii Lui să nu-i părăseşti.
 • 32 Teme-te de Domnul şi cinsteşte pe preot şi dă-i partea lui precum s-a poruncit ţie,
 • 33 Pârgă şi jertfă de ispăşire şi darul şoldurilor şi jertfă de sfinţire şi pârga celor sfinte.
 • 34 Şi celui sărac întinde-i mâna ta, ca binecuvântarea ta să fie desăvârşită.
 • 35 Dărnicia ta să atingă pe toţi cei în viară şi chiar morţilor fă-le parte de dărnicia ta.
 • 36 Nu te întoarce de la cei ce plâng, şi întristează-te cu cei întristaţi.
 • 37 Nu te teme a cerceta pe bolnavi că pentru aceste fapte vei câştiga iubirea.
 • 38 În tot ce faci adu-ţi aminte de sfârşitul tău şi nu vei păcătui niciodată.