Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 51

Mulţumirea lui Sirah pentru binefacerile lui Dumnezeu şi cele din urmă îndemnuri.

 • 1 Mărturisi-mă-voi ţie, Doamne Împărate, şi Te voi lăuda pe Tine, Dumnezeule, Izbăvitorul meu.
 • 2 Mărturisescu-mă numelui Tău, că acoperitor şi ajutor Te-ai făcut mie şi ai mântuit trupul meu de la pieire.
 • 3 Şi m-ai scăpat din laţul limbii ocărâtoare şi de buzele celor care grăiesc minciună, şi Te-ai făcut mie ajutor împotriva vrăjmaşilor mei.
 • 4 Şi m-ai izbăvit pe mine după mulţimea milei şi a numelui Tău, de la cei care răcneau gata să mă mănânce;
 • 5 Din mâna celor care căutau sufletul meu, din multe necazuri care le-am avut;
 • 6 Din înecăciunea fumului de primprejur şi din mijlocul focului pe care nu-l aprinsesem eu;
 • 7 Din adâncul pântecelui locuinţei morţilor şi de limba necurată şi de cuvântul mincinos şi de limba cea nedreaptă cu pâră la împărat.
 • 8 S-a apropiat până la moarte sufletul meu şi viaţa mea era aproape de fundul împărăţiei morţii.
 • 9 M-au înconjurat de toate părţile şi nu era cine să-mi ajute, am căutat ajutorul oamenilor şi nu era.
 • 10 Şi mi-am adus aminte de mila Ta, Doamne, şi de lucrarea Ta cea din veac.
 • 11 Că mântuieşti pe cei care Te aşteaptă pe Tine şi-i izbăveşti din mâna vrăjmaşilor.
 • 12 Şi am înălţat pe pământ rugăciunea mea şi m-am rugat pentru mântuirea mea din moarte.
 • 13 Am chemat pe Domnul, Tatăl Domnului meu, ca să nu mă lase fără de ajutor în zilele necazului şi în vreme de jale grea.
 • 14 Voi lăuda numele Tău neîncetat şi-l voi cânta întru mărturisire şi s-a auzit rugăciunea mea.
 • 15 Că m-ai izbăvit pe mine din pieire şi m-ai scos din vreme rea.
 • 16 Pentru aceea mă voi mărturisi şi Te voi lăuda şi bine voi cuvânta numele Domnului.
 • 17 Când eram mai tânăr, mai înainte până a nu rătăci, am căutat să am înţelepciunea întru rugăciunea mea.
 • 18 Înaintea sfântului locaş m-am rugat pentru ea şi până la cele de pe urmă o voi căuta pe ea.
 • 19 Ca de faţa strugurelui copt, aşa s-a veselit inima mea de ea.
 • 20 A umblat piciorul meu întru dreptate; din tinereţile mele am căutat-o.
 • 21 Am plecat puţin urechea mea, şi am primit, şi multă învăţătură am aflat.
 • 22 Mare folos am avut de la ea; Celui care mi-a dat înţelepciune Îi voi da slavă.
 • 23 Că am cugetat ca s-o urmez şi am râvnit binele şi nu mă voi ruşina.
 • 24 Foarte s-a nevoit sufletul meu pentru ea şi întru toată fapta mea sârguitor am fost.
 • 25 Mâinile mele le-am întins spre înălţime şi, când n-am ştiut-o, m-am tânguit.
 • 26 Sufletul meu l-am îndreptat la ea şi, întru curăţie stând, inima mea mi-am lipit de ea din început.
 • 27 Pentru aceea nu mă voi lipsi de ea.
 • 28 Şi lăuntrul meu s-a tulburat căutând-o, pentru aceea bună comoară mi-am agonisit.
 • 29 Mi-a dat Domnul drept plată limba şi cu ea Îl voi lăuda.
 • 30 Apropiaţi-vă către mine, cei neînvăţaţi, şi rămâneţi în casa învăţăturii!
 • 31 Pentru ce întârziaţi la acestea, deşi sufletele voastre însetează foarte?
 • 32 Am deschis gura mea şi am grăit: Agonisiţi-vă, fără de argint.
 • 33 Supuneţi cerbicea voastră sub jug, şi să primească sufletul vostru învăţătură; aproape este de cei care o caută.
 • 34 Vedeţi cu ochii voştri că puţin m-am ostenit şi multă odihnă mi-am aflat.
 • 35 Luaţi învăţătură, că mult argint şi mult aur veţi câştiga cu ea.
 • 36 Să se veselească sufletul vostru de mila Domnului şi să nu vă ruşinaţi de lauda Lui.
 • 37 Lucraţi lucrul vostru mai înainte de vreme, şi El va da plata voastră la timpul potrivit.