Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 5

Nu trebuie a rămâne în păcat, nădăjduind în averi şi în putere.

 • 1 Nu nădăjdui în avuţiile tale şi să nu zici: Am destule.
 • 2 Nu urma dorinţelor şi tăriei tale, ca să umbli în poftele inimii tale.
 • 3 şi să nu zici: Cine mă va smeri sau cine mă va supune? Că Domnul nu va întârzia să te pedepsească.
 • 4 Să nu zici: Am păcătuit şi ce mi s-a făcut mie? Că Domnul este îndelung-răbdător.
 • 5 Pentru curăţie să nu fii fără de frică, ca să nu adaugi păcate peste păcate.
 • 6 Şi să nu zici: Mila Lui este mare, va curăţi mulţimea păcatelor mele.
 • 7 Că mila şi mânia de la El sunt şi peste cei păcătoşi va odihni mânia Lui.
 • 8 Nu întârzia a te întoarce la Domnul şi nu amâna din zi în zi.
 • 9 Că fără de veste va izbucni mânia Domnului şi în vremea răzbunării vei fi dat pieirii.
 • 10 Nu te încrede în avuţiile câştigate pe nedrept, că nimic nu-ţi vor folosi în ziua judecăţii.
 • 11 Nu vântura la orice vânt şi nu umbla pe orice cale; aşa este păcătosul cel cu două limbi.
 • 12 Fii statornic în cugetul tău şi unul să fie cuvântul tău.
 • 13 Fii grabnic la ascultat şi zăbavnic la dat răspunsul.
 • 14 De ştii, răspunde aproapelui tău, iar de nu, pune-ţi mâna peste gură.
 • 15 Mărirea şi batjocura sunt în vorbă şi limba omului îi face să cadă.
 • 16 Să nu te chemi bârfitor şi cu limba ta nu vicleni.
 • 17 Că peste fur este ruşine şi o grea ocară peste cel cu două limbi.
 • 18 Să nu greşeşti nici în lucrurile mari, nici în cele mici.