Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 48

Ilie, Elisei, Iezechia; Isaia prooroc mare, prin a cărui povaţă s-au izbăvit Evreii de Asirieni.

 • 1 Şi s-a sculat proorocul Ilie ca focul şi cuvântul lui ca făclia ardea.
 • 2 El a adus peste ei foamete şi cu râvna sa i-a împuţinat.
 • 3 Cu cuvântul Domnului a oprit cerul şi de trei ori a pogorât foc.
 • 4 Cât te-ai mărit, Ilie, întru minunile tale! Şi cine este asemenea ţie, ca să se laude?
 • 5 Cel care ai înviat pe mort din morţi şi din locaşul morţilor cu cuvântul Celui Preaînalt.
 • 6 Cel care ai răsturnat regi în pierzare şi pe cei măreţi de pe scaunul lor.
 • 7 Cel care ai auzit în Sinai mustrare şi în Horeb judecăţile răzbunării.
 • 8 Cel care ai uns regi spre răsplătire şi prooroci următori după tine.
 • 9 Cel care te-ai înălţat prin vifor de foc şi cu car de cai de flacără.
 • 10 Cel care eşti, precum este scris, hotărât pentru vremuri viitoare, ca să potoleşti mânia mai înainte de mânie, să întorci inima tatălui către fiu şi să aşezi seminţiile lui Iacov.
 • 11 Fericiţi cei care au văzut şi cei care întru dragoste au adormit, dar şi noi vom fi vii.
 • 12 Când Ilie a fost răpit la cer, în vijelie, Elisei s-a umplut de duhul lui.
 • 13 în zilele sale nu s-a temut de biruitori şi nimeni nu l-a supus.
 • 14 Tot cuvântul n-a fost ascuns înaintea lui şi întru adormire a proorocit trupul lui.
 • 15 Şi în viaţa sa a făcut semne şi la moarte minunate au fost lucrurile lui.
 • 16 Cu toate acestea nu s-a pocăit poporul şi n-a încetat de la păcate, până ce a fost scos din ţara sa şi s-a risipit în tot pământul.
 • 17 Şi a rămas popor puţin şi domn din casa lui David.
 • 18 Unii dintre ei au făcut ce este plăcut; iar unii au înmulţit păcatele.
 • 19 Iezechia a întărit cetatea sa şi a adus în mijlocul ei apă.
 • 20 A săpat cu fier piatra cea colţurată şi a zidit izvoare de apă.
 • 21 În zilele lui s-a suit Sanherib şi a trimis pe Rabşache şi a ridicat mâna sa asupra Sionului şi s-a semeţit cu trufia sa,
 • 22 Atunci au tremurat inimile şi mâinile lor şi s-au chinuit, ca acele care nasc şi au chemat pe Domnul cel Milostiv, întinzând mâinile lor către El.
 • 23 Şi Cel Sfânt din cer degrabă i-a auzit şi i-a izbăvit prin mâna lui Isaia.
 • 24 A lovit tabăra Asirienilor ţi i-a omorât pe ei îngerul Lui,
 • 25 Pentru că Iezechia a făcut ce era plăcut Domnului şi s-a întărit în căile lui David, tatăl său, pe care le-a poruncit în vedenia sa Isaia proorocul cel mare şi credincios.
 • 26 În zilele lui s-a întors soarele şi a înmulţit regelui viaţa.
 • 27 Cu duh mare a văzut cele de pe urmă şi a mângâiat pe cei care plângeau în Sion.
 • 28 Până în veci s-au arătat cele ce vor să fie şi cele ascunse mai înainte de a veni ele.