Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 41

Căror oameni este plăcută sau amară moartea; grija de numele bun şi de care lucruri să te ruşinezi.

 • 1 O, moarte! Cât de amară este amintirea ta omului care trăieşte fericit întru avuţiile sale,
 • 2 Omului lipsit de griji şi care sporeşte în toate şi poate încă mânca!
 • 3 O, moarte, bună este judecata omului celui lipsit şi scăzut de putere,
 • 4 Celui cu adânci bătrâneţi şi celui care de toate se învăluie şi este neîncrezător şi a pierdut răbdarea.
 • 5 Nu te teme de judecata morţii; adu-ţi aminte de cele dintâi ale tale şi de cele de apoi.
 • 6 Această judecată de la Domnul este la tot trupul.
 • 7 Şi pentru ce nu vrei ce place Celui Preaînalt? Ori zece, ori o sută, ori o mie de ani, nu este în locuinţa morţilor socoteală pentru ani.
 • 8 Fiii urâţi se fac fiii păcătoşilor şi cei care petrec în locaşurile nelegiuiţilor.
 • 9 Moştenirea fiilor păcătoşilor va pieri şi cu sămânţa lor pururea va fi ocară.
 • 10 Pe tatăl nelegiuit îl vor huli fiii, că pentru el sunt de batjocură.
 • 11 Vai vouă, bărbaţi nelegiuiţi care aţi părăsit legea Dumnezeului celui Preaînalt,
 • 12 Că de vă veţi naşte, spre blestem vă veţi naşte, şi de veţi muri, spre osândă vă veţi osebi.
 • 13 Toate câte sunt din pământ, în pământ se vor întoarce; aşa şi cei nelegiuiţi, din blestem, în pieire.
 • 14 Mâhnirea oamenilor este pentru trupurile lor; iar numele cel rău al păcătoşilor se va stinge.
 • 15 Ai grijă de nume, că acesta-ţi va rămâne mai mult decât o mie de comori mari de aur.
 • 16 Viaţa cea bună are zilele numărate; iar numele cel bun în veci rămâne.
 • 17 Învăţătura cu pace o păziţi fiilor! Înţelepciunea ascunsă şi comoara neştiută, ce folos este de amândouă?
 • 18 Mai bun este omul care ascunde nebunia sa, decât omul care ascunde înţelepciunea sa.
 • 19 Drept aceea, ruşinaţi-vă de cuvântul meu, că nu orice ruşine este la locul ei; şi nu toate tuturor plac cu adevărat.
 • 20 Ruşinaţi-vă de desfrânare înaintea tatălui şi a mamei şi de minciună înaintea conducătorului şi a celui puternic;
 • 21 De judecător şi de domn, pentru păcat; de adunare şi de popor, pentru fărădelege;
 • 22 De tovarăş şi de prieten, pentru strâmbătate; şi de oamenii cu care locuieşti, pentru furtişag;
 • 23 Şi de adevărul lui Dumnezeu şi făgăduinţă, pentru punerea cotului peste pâini ca să le furi;
 • 24 De ponosul luării şi al dării şi de tăcere către cei care ţi se închină;
 • 25 De căutarea la femeia desfrânată şi de întoarcerea feţei de la rudenii;
 • 26 De luarea părţii şi a darului şi de căutarea la femeia cu bărbat;
 • 27 De căutarea la slujnica ta şi de şederea pe aşternutul ei;
 • 28 De prieteni pentru cuvintele cele de imputare, şi de a imputa după ce vei da.