Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 38

Despre vindecarea bolilor; cum trebuie să fie plângerea pentru morţi; despre meşteşuguri şi lucrarea pământului.

 • 1 Cinsteşte pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că şi pe el l-a făcut Domnul.
 • 2 Că de la Cel Preaînalt este leacul şi de la rege va lua dar.
 • 3 Ştiinţa doctorului va înălţa capul lui şi înaintea celor mari va fi minunat.
 • 4 Domnul a zidit din pământ leacurile, şi omul înţelept nu se va scârbi de ele.
 • 5 Au nu din lemn s-a îndulcit apa, ca să se cunoască puterea Lui?
 • 6 Şi El a dat oamenilor ştiinţă, ca să Se mărească întru leacurile Sale cele minunate.
 • 7 Cu acestea tămăduieşte şi ridică durerea;
 • 8 Spiţerul cu acestea va face alifiile. Nu este sfârşit lucrurilor Domnului şi pace de la El este peste faţa pământului.
 • 9 Fiule! În boala ta nu fi nebăgător de seamă; ci te roagă Domnului şi El te va tămădui.
 • 10 Depărtează păcatul şi întinde mâinile spre faptele drepte şi de tot păcatul curăţeşte inima ta.
 • 11 Dă miros cu bună mireasmă şi pomenire de făină de grâu şi junghie jertfe grase, pe cât te ajută puterile.
 • 12 Şi doctorului dă-i loc că şi pe el l-a făcut Domnul şi să nu se depărteze de la tine, că şi de el ai trebuinţă.
 • 13 Că este vreme când şi în mâinile lui este miros de bună mireasmă.
 • 14 Că şi el se va ruga Domnului, ca să dea odihnă şi sănătate spre viaţă.
 • 15 Cel care păcătuieşte împotriva Ziditorului său, să cadă în mâinile doctorului.
 • 16 Fiule! Pentru cel mort varsă lacrimi şi, ca şi cum ai fi pătimit grele încercări, începe plângerea.
 • 17 Şi după cuviinţă tu acoperă trupul lui şi nu trece cu vederea înmormântarea lui.
 • 18 Amară plângere fă şi fierbinte tânguire.
 • 19 Şi te jeleşte, după vrednicia lui, o zi sau două, pentru a goni clevetirea şi te mângâie de întristare.
 • 20 Că din întristare vine moarte, şi întristarea inimii slăbeşte virtutea.
 • 21 Necazul statornic este mai rău decât moartea şi o viaţă împovărată împinge inima la blestem.
 • 22 Nu da întristării inima ta, ci o depărtează de ea, aducându-ţi aminte de cele de pe urmă.
 • 23 Şi nu uita că nu este întoarcere pentru cel răposat şi acestuia nu vei folosi şi ţie însuţi vei face rău.
 • 24 Adu-ţi aminte de judecata lui, că aşa va fi şi a ta; mie ieri, şi ţie azi.
 • 25 Cu odihna mortului fă să înceteze pomenirea lui şi te mângâie despre el pentru ieşirea duhului lui.
 • 26 Înţelepciunea cărturarului pe încet se câştigă şi cel care nu ia aminte prea mult la grijile vieţii se va înţelepţi.
 • 27 De ce înţelepciune se va umple cel care ţine plugul şi se făleşte cu mânuirea boldului,
 • 28 Care mână boii şi-şi trece viaţa cu ei şi vorba lui este numai despre vilei?
 • 29 Tot gândul lui este cum să întoarcă brazda şi privegherea lui va fi despre hrana boilor.
 • 30 La fel este cu orice dulgher şi orice zidar, care noaptea şi ziua le petrece muncind.
 • 31 La fel, cel care sapă săpături de peceţi; gândul lui este cum să schimbe chipurile.
 • 32 Inima sa o va sili, ca să asemene desenul şi privegherea lui, ca să săvârşească lucrul.
 • 33 Aşa meşterul de fier, şezând lângă nicovală, se deprinde cu greutatea fierului.
 • 34 Aburul focului va învârtoşa carnea lui şi cu înfierbântarea cuptorului se va lupta.
 • 35 Sunetul ciocanului umple urechea lui şi ochii lui urmăresc asemănarea lucrului plănuit.
 • 36 Inima sa o va pune spre săvârşirea lucrurilor şi privegherea lui este ca să le împodobească după ce le săvârşeşte.
 • 37 Tot aşa olarul, şezând la lucrul său şi învârtind cu picioarele sale roata,
 • 38 Pururea are grijă de lucrul său, ca lucrarea lui să fie multă.
 • 39 Cu mâinile sale va închipui lutul şi sub picioarele sale va îndupleca vârtoşia lutului.
 • 40 Inima sa o va da ca să săvârşească netezirea şi privegherea lui ca să curele cuptorul.
 • 41 Toţi aceştia întru mâinile lor nădăjduiesc şi fiecare în meşteşugul său este înţelegător.
 • 42 Fără de aceştia nu se zideşte cetatea, nici vor locui, nici vor umbla cei din cetate.
 • 43 Dar la adunare nu vor trece mai sus; şi aşezământul judecăţii nu este pentru ei, nici vor arăta dreptatea şi judecata.
 • 44 Şi în pilde nu se vor pricepe.
 • 45 Ci ei întăresc zidirile veacului şi pofta lor este lucrarea meşteşugului.
 • 46 Altfel este cel care îşi închină sufletul său şi cugetă în legea Celui Preaînalt.