Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 36

Rugăciunea pentru Israeliţi şi pentru sfânta cetate cea asuprită de neamurile străine. Lauda femeii celei bune şi înţelepte.

 • 1 Miluieşte-ne pe noi, Stăpâne, Dumnezeul tuturor, şi cercetează-ne!
 • 2 Trimite frica Ta peste toate neamurile.
 • 3 Ridică mâna Ta peste neamurile cele străine, ca să vadă puterea Ta.
 • 4 Precum înaintea lor Te-ai sfinţit întru noi, aşa şi înaintea noastră Te măreşte întru ei.
 • 5 Ca să Te cunoască pe Tine, precum şi noi Te-ai cunoscut; că nu este Dumnezeu afară de Tine, Doamne.
 • 6 Înnoieşte semnele şi schimbă minunile.
 • 7 Măreşte mina Ta şi braţul cel drept.
 • 8 Deşteaptă mânia Ta şi varsă iuţimea Ta.
 • 9 Pierde pe vrăjmaşi ţi distruge pe potrivnic.
 • 10 Grăbeşte vremea şi-ţi adu aminte de jurământ, ca să se povestească măririle Tale.
 • 11 Iuţimea focului să mistuiască pe cel care a scăpat, şi cei care asupresc pe poporul Tău să-şi găsească pieirea.
 • 12 Zdrobeşte capetele celor întâi-stătători ai vrăjmaşilor care zic: "Nu este nimeni afară de noi!"
 • 13 Adună toate neamurile lui Iacov şi dă-le iar moştenirea, ca la început.
 • 14 Miluieşte, Doamne, poporul, care se cheamă cu numele Tău şi pe Israel, pe care cu întâiul născut l-ai asemănat.
 • 15 Milostiveşte-Te spre Ierusalim, cetatea sfântului Tău locaş, cetatea odihnei Tale.
 • 16 Umple Sionul de lauda Ta şi locaşul Tău de slava Ta.
 • 17 Dă mărturie lucrurilor Tale celor din început şi împlineşte proorocirile făcute întru numele Tău.
 • 18 Dă plată celor care Te aşteaptă pe Tine şi dă crezământ proorocilor Tăi.
 • 19 Ascultă, Doamne, rugăciunea celor care se roagă ţie pentru poporul Tău, după binecuvântarea lui Aaron, ca să cunoască toţi cei de pe pământ că Tu, Doamne, eşti Dumnezeul veacurilor".
 • 20 Pântecele primeşte mâncare, însă este o bucată mai bună decât altă bucată.
 • 21 Gâtlejul cu gustul alege bucatele vânatului; aşa inima cea înţeleaptă, cuvintele cele mincinoase.
 • 22 Inima îndărătnică aduce mâhnire, însă omul cel învăţat ştie să stea împotriva ei.
 • 23 Femeia primeşte orice bărbat, dar sunt fete mai bune decât altele.
 • 24 Frumuseţea femeii veseleşte faţa şi covârşeşte toată pofta omului.
 • 25 De este pe limba ei milă şi blândeţe, atunci bărbatul ei este rar între oameni.
 • 26 Cel care îşi câştigă o asemenea femeie are bună agonisită, ajutor după sine şi stâlp de odihnă.
 • 27 Unde nu este gard, se va jefui agoniseala; şi unde nu este femeie, acolo este suspin şi neorânduială.
 • 28 Că cine va crede tâlharului celui sprinten, care umblă din cetate în cetate? Aşa şi omului care n-are cuib şi sălăşluieşte oriunde înserează.