Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 35

Despre jertfele plăcute şi neplăcute lui Dumnezeu. Mângâierea văduvelor, săracilor şi a orfanilor.

 • 1 Cel care păzeşte legea înmulţeşte jertfele.
 • 2 Jertfeşte jertfă de împăcare cel care ia aminte la porunci.
 • 3 Şi cel care mulţumeşte este ca şi cel care aduce jertfă făină curată de grâu; şi cel care face milostenia este ca şi cel care jertfeşte jertfă de laudă.
 • 4 Plăcut este Domnului când te depărtezi de răutate şi jertfă cu curăţenie este când te desparţi de strâmbătate.
 • 5 Să nu te arăţi în faţa Domnului cu mâinile goale, că toate jertfele sunt din porunca legii.
 • 6 Jertfa dreptului unge jertfelnicul şi mirosul ei bun este înaintea Celui Preaînalt.
 • 7 Jertfa bărbatului drept este primită şi pomenirea ei nu se va uita.
 • 8 Cu ochi buni slăveşte pe Domnul şi să nu împuţinezi pârga mâinilor tale.
 • 9 Totdeauna când dai, fii cu faţă voioasă şi cu bucurie sfinţeşte zeciuiala.
 • 10 Dă Celui Preaînalt, precum ţi-a dat El, şi dă din toată inima din câştigul mâinilor tale,
 • 11 Că Domnul este răsplătitor şi cu şapte părţi îţi va răsplăti.
 • 12 Nu Îl cumpăra cu daruri, că nu le va primi.
 • 13 Nu nădăjdui în jertfa nedreaptă, că Domnul este judecător şi nu este la El părtinire.
 • 14 Nu va primi Domnul pe cel care asupreşte pe sărac, iar rugăciunea celui asuprit o va asculta.
 • 15 Nu va trece cu vederea rugăciunea sărmanului şi nici pe văduvă când I se va jelui.
 • 16 Oare nu curg lacrimile văduvei pe obraz? Strigarea ei asupra celui care i le-a stors va fi auzită.
 • 17 Cel care slujeşte lui Dumnezeu, cu bunăvoinţă va fi primit şi rugăciunea lui până la nori va ajunge.
 • 18 Rugăciunea celui smerit va pătrunde norii şi nu se va mângâia până nu va ajunge acolo.
 • 19 Şi nu se va depărta până ce va lua aminte Cel Preaînalt şi va face judecată cu dreptate şi dreptatea va da-o.
 • 20 Şi Domnul nu va zăbovi, nici va îndelunga răbdarea peste ei, până nu va zdrobi mijlocul celor nemilostivi.
 • 21 Şi neamurilor va răsplăti cu pedeapsă, până ce va strica mulţimea batjocoritorilor şi sceptrele nelegiuiţilor le va zdrobi;
 • 22 Până ce va răsplăti omului după lucrurile lui şi lucrurilor oamenilor după gândurile lor;
 • 23 Până ce va judeca judecata poporului Său şi-l va veseli cu mila Sa.
 • 24 Frumoasă este mila în vremea necazului poporului lui, ca norii cei de ploaie în vremea secetei.