Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 32

Cum se păstrează sănătatea. Respectul bătrânilor. Încrederea în sine şi credinţa în Dumnezeu.

 • 1 Povăţuitor te-a pus; nu te ţine mare, fii între ei ca şi unul dintre ei.
 • 2 Grijeşte de ei şi apoi şezi, şi, după ce vei face toate cele ce trebuie, culcă-te,
 • 3 Ca să te veseleşti de ei şi, pentru podoabă, să iei cunună.
 • 4 Grăieşte tu, cel care eşti mai bătrân, cu bună ştiinţă, că ţi se cuvine şi să nu împiedici muzica.
 • 5 Unde nu este ascultare, nu cheltui vorba şi, când nu este vreme, nu te arăta înţelept.
 • 6 Ca un inel cu piatră scumpă pe podoabă de aur este rostul cântăreţilor la ospăţul vinului.
 • 7 Pecete de smarald cu meşteşug de aur este glasul cântăreţilor la vinul cei dulce.
 • 8 Grăieşte, tânărule, când ai nevoie; însă după ce de două trei ori te va întreba.
 • 9 Strânge-ţi cuvântul; cu puţine spune multe; fii ca unul care ştie, clar care tace.
 • 10 Între cei mai mari nu te face ca şi cum ai fi asemenea lor şi, altul grăind, nu vorbi multe.
 • 11 Înaintea trăsnetului se grăbeşte fulgerul; şi înaintea celui ruşinos va merge harul.
 • 12 La vreme te scoală şi nu fi cel mai de pe urmă; aleargă acasă şi nu fi leneş.
 • 13 Acolo fii mulţumit şi-ţi împlineşte dorinţele tale şi să nu grăieşti cuvânt trufaş.
 • 14 Şi pentru aceasta binecuvintează pe Cel care te-a făcut şi veseleşte-te din bunătăţile Lui.
 • 15 Cel care se teme de Domnul va primi învăţătura şi cei care mânecă (îl caută dis-de-dimineaţă) vor afla bunăvoinţă.
 • 16 Cel care caută legea se va sătura de ea şi cel care se făţărniceşte se va împiedica în ea.
 • 17 Cei care se tem de Domnul vor afla dreapta judecată şi îndreptări ca lumina vor aprinde.
 • 18 Omul păcătos se fereşte de mustrare şi după voia lui îşi va afla potrivire.
 • 19 Bărbatul cel de sfat nu va părăsi cugetarea; iar cel străin şi trufaş nu se va teme de frică, chiar dacă va face ceva fără de sfat.
 • 20 Fără de sfat nimic să nu faci; şi după ce faci, să nu-ţi pară rău.
 • 21 Pe cale surpată nu merge, ca să nu te împiedici de pietriş.
 • 22 Nu te încrede nici în drumul cel drept şi de fiii tăi te păzeşte.
 • 23 În tot lucrul crede sufletului tău, că aceasta este paza poruncilor.
 • 24 Cel care crede legii ascultă de porunci; şi cel care nădăjduieşte spre Domnul nu se va lipsi.