Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 31

Despre bogăţie şi sărăcie. Sfaturi la petreceri. Vinul, cumpătarea şi îngrijirea sănătăţii.

 • 1 Privegherea celui bogat topeşte trupul lui şi grija lui strică somnul.
 • 2 Grija privegherii goneşte aţipirea şi ca boala grea alungă somnul.
 • 3 Ostenitu-s-a bogatul strângând bani şi întru odihna sa se satură de desfătările sale.
 • 4 Săracul se zbuciumă pentru că nu are cu ce trăi, iar când se odihneşte toate îi lipsesc.
 • 5 Cel care iubeşte aurul nu se va îndrepta şi cel care aleargă după stricăciune se va sătura de ea.
 • 6 Mulţi au căzut pentru aur şi înaintea lor le-a fost pieirea.
 • 7 Lemn de împiedicare este aurul celor ce-i jertfesc lui şi tot cel fără de minte se va prinde în el.
 • 8 Fericit este bogatul care s-a aflat fără de prihană şi după aur n-a umblat.
 • 9 Cine este acesta? Şi-l vom ferici, că a făcut lucruri minunate întru poporul său.
 • 10 Cine a fost încercat cu aurul şi a rămas desăvârşit şi i-a fost lui spre laudă?
 • 11 Cine este acela care a putut călca porunca şi n-a călcat-o? Şi a putut face rău şi n-a făcut?
 • 12 Se vor întări bunătăţile lui şi milosteniile lui le va povesti adunarea.
 • 13 Când şezi la masă mare, să nu deschizi spre ea gura ta,
 • 14 Şi să nu zici: "Multe sunt puse pe masă!" Adu-ţi aminte că rău lucru este ochiul viclean.
 • 15 Ce este mai rău între lucrurile create, decât ochiul viclean? Pentru aceea la toate câte vede lăcrimează.
 • 16 Să nu-ţi întinzi mâna unde altul se va uita, ca să nu-ţi bagi mâna cu el în blid.
 • 17 Din tine însuţi cunoaşte ale aproapelui şi la tot lucrul gândeşte.
 • 18 Mănâncă cuviincios cele ce sunt puse înaintea ta şi nu plescăi, ca să nu te faci nesuferit.
 • 19 Isprăveşte cuviincios cel dintâi şi nu fi nesăţios, ca să nu sminteşti.
 • 20 Şi când şezi între mai mulţi, să nu întinzi mâna ta mai înainte de ei.
 • 21 Omul bine-crescut se îndestulează cu puţin şi în aşternutul său nu va gâfâi de prea multă mâncare.
 • 22 Cu somn sănătos se odihneşte pântecele celui cumpătat; se scoală dimineaţa şi sufletul lui e limpede.
 • 23 Truda nesomnului şi a greţii şi durerile îmbuibării sunt cu omul nesăţios.
 • 24 Şi de te-ai silit în mâncăruri, scoală-te, du-te împrejur şi te vei simţi uşurat.
 • 25 Ascultă-mă, fiule, şi bagă de seamă şi mai pe urmă vei înţelege cuvintele mele.
 • 26 În toate lucrurile tale fii cumpătat şi nici o neputinţă nu te va întâmpina.
 • 27 Pe cel ce dă ospeţe strălucite, îl vor binecuvânta buzele şi mărturia dărniciei lui este întemeiată.
 • 28 Asupra mesei zgârcitului va cârti cetatea şi mărturia răutăţii lui este adevărată.
 • 29 La vin nu te face viteaz, că pe mulţi i-a pierdut vinul.
 • 30 Cuptorul încearcă oţelul călit; tot aşa şi vinul, inimile trufaşilor, care stau gata să se încaiere.
 • 31 Întocmai ca apa pentru viaţă este pentru om vinul, de-l vei bea cu măsură.
 • 32 Ce viaţă are cel lipsit de vin? Că acesta s-a făcut ca să veselească pe oameni.
 • 33 Bucuria inimii şi veselia sufletului este vinul, când se bea la vreme cu măsură.
 • 34 Amărăciune sufletului este vinul când se bea mult; certuri şi căderi face.
 • 35 Beţia înmulţeşte mânia celui fără de minte spre împiedicare şi împuţinează virtutea şi agoniseşte răni.
 • 36 La ospăţul vinului să nu mustri pe aproapele tău şi să nu-l defaimi la veselia lui.
 • 37 Cuvânt de batjocură să nu-i zici şi să nu-l necăjeşti cu vreo cerere.