Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 30

Despre certarea şi învăţătura poruncilor. Îngrijirea sănătăţii. Veselia, cumpătarea şi înfrânarea.

 • 1 Cel care iubeşte pe fiul său îl bate, ca mai pe urmă să se bucure de el.
 • 2 Cel care ceartă pe fiul său va avea mulţumire şi între cei cunoscuţi se va lăuda eu el.
 • 3 Cel care învaţă pe fiul său întărâtă pe vrăjmaşi şi înaintea prietenilor se va bucura pentru el.
 • 4 Murit-a tatăl lui şi este ca şi cum n-ar fi murit, pentru că asemenea lui şi-a lăsat după sine.
 • 5 În faţa sa l-a văzut şi s-a bucurat şi la moartea sa nu s-a întristat.
 • 6 Asupra vrăjmaşilor a lăsat răzbunător şi prietenilor răsplătitor de har.
 • 7 Cel care este moale cu fiul său va lega rănile lui şi de orice strigăt se vor tulbura cele dinlăuntru ale lui.
 • 8 Calul neîmblânzit ajunge nărăvaş, aşa şi un copil lăsat în voia lui ajunge rău-crescut.
 • 9 Dacă eşti drăgăstos cu fiul tău, te va înfricoşa; joacă-te cu el şi te va întrista.
 • 10 Nu râde cu el, ca să nu te doară împreună cu el şi mai pe urmă să ţi se strepezeaseă dinţii.
 • 11 Nu-l lăsa în voia lui la tinereţe şi nu trece cu vederea greşelile lui.
 • 12 Pleacă grumazul lui la tinereţe şi bate-l până este prunc, ca nu cumva, încăpăţânându-se, să nu te asculte.
 • 13 Ceartă pe fiul tău şi fă-l să lucreze, ca să nu se poticnească întru ruşine.
 • 14 Mai bun este săracul sănătos şi tare eu puterea, decât bogatul care are trupul său rănit.
 • 15 Sănătatea şi buna tărie este mai bună decât tot aurul, şi trupul sănătos şi eu putere, decât avuţia nenumărată.
 • 16 Nu este mai bună avuţia decât sănătatea trupului şi nu este bucurie mai mare decât bucuria inimii.
 • 17 Mai bună este moartea decât viaţa amară sau decât boala necontenită.
 • 18 Bunătăţi multe, vărsate împrejurul gurii celei închise, sunt ca bucatele cele puse la mormânt.
 • 19 Ce foloseşte idolului jertfa? Că nici nu mănâncă, nici nu miroase; aşa este cel care stăpâneşte avuţia, dar nu se poate bucura de ea.
 • 20 Cel care vede cu ochii şi suspină este ca famenul care îmbrăţişează pe fecioară şi suspină.
 • 21 Nu da spre întristare sufletul tău şi nu te necăji eu sfatul tău.
 • 22 Veselia inimii este viaţa omului şi bucuria este îndelungarea zilelor lui.
 • 23 Iubeşte-ţi sufletul tău şi-ţi mângâie inima ta şi departe de la tine goneşte întristarea,
 • 24 Că pe mulţi i-a omorât întristarea şi nu este folos întru ea.
 • 25 Pizma şi mânia împuţinează zilele şi grija aduce bătrâneţile mai înainte de vreme.