Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 3

Datoriile fiilor către părinţi şi binecuvântarea acestora. Inima impietrită este hulită, iar cea înţeleaptă şi milostivă este lăudată.

 • 1 Fiilor, ascultaţi-mă pe mine, tatăl, şi vă purtaţi aşa ca să vă mântuiţi,
 • 2 Că Domnul a înălţat pe tată peste fii şi a întărit judecata mamei peste copii.
 • 3 Cel care cinsteşte pe tată se va curăţi de păcat.
 • 4 Şi ca acel care strânge comori, aşa este cel care cinsteşte pe mama sa.
 • 5 Cel care cinsteşte pe tată se va veseli de fii şi în ziua rugăciunii sale va fi auzit.
 • 6 Cel care măreşte pe tată va avea viaţă lungă, şi cel care se teme de Domnul cinsteşte pe mama sa.
 • 7 Cel care se teme de Domnul va cinsti pe tatăl său şi ca stăpânitor va sluji celor care l-au născut.
 • 8 Cu fapta şi cu cuvântul cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi vină binecuvântare de la ei.
 • 9 Că binecuvântarea tatălui întăreşte casele fiilor, iar blestemul mamei le dărâmă până în temelie.
 • 10 Nu căuta mărire întru necinstea tatălui tău, că necinstea tatălui tău nu-ţi este mărire.
 • 11 Că mărirea omului este din cinstea tatălui său şi ocară este fiilor mama necinstită.
 • 12 Fiule, sprijină pe tatăl tău la bătrâneţe şi nu-l mâhni în viaţa lui.
 • 13 Şi chiar de i se va împuţina mintea lui, ai îndurare şi nu-l dispreţui când tu eşti în putere,
 • 14 Pentru că milostenia arătată tatălui nu va fi uitată şi, în pofida păcatelor, se va zidi casa ta.
 • 15 În ziua necazului tău Îşi va aduce aminte Domnul de tine şi, ca gheaţa când este senin, aşa se vor topi păcatele tale.
 • 16 Ca un hulitor este cel care părăseşte pe tată şi blestemat de Domnul este cel care mânie pe mama sa.
 • 17 Fiule, cu blândeţe săvârşeşte lucrurile tale şi de omul cel primit de Domnul vei fi iubit.
 • 18 Cu cât eşti mai mare, cu atât mai mult te smereşte şi înaintea Domnului vei afla har.
 • 19 Că mulţi oameni mari şi slăviţi sunt, dar tainele se descopăr celor smeriţi. Că mare este puterea Domnului şi El este preaslăvit de cei smeriţi.
 • 20 Cele mai presus de tine nu le căuta şi cele mai tari decât tine nu le iscodi.
 • 21 Cele ce s-au poruncit ţie, acelea cu cuviinţă le cugetă, că nu-ţi sunt de nevoie cele ascunse.
 • 22 În multele tale îndeletniciri nu te ţine de lucrurile zadarnice, că ţi s-au descoperit destule din cunoştinţele omeneşti.
 • 23 Că pe mulţi i-a înşelat părerea lor şi socoteala rea a făcut să alunece cugetele lor.
 • 24 Inima îndărătnică rău va păţi mai pe urmă.
 • 25 Şi cel care iubeşte primejdia va cădea într-însa.
 • 26 Inima îndărătnică se va împovăra cu osteneli şi cel păcătos va adăuga păcate peste păcate.
 • 27 Ispitele nu sunt lecuire pentru cel trufaş, că buruiană rea s-a înrădăcinat în inima lui.
 • 28 Inima celui înţelept va cugeta la pildele celor înţelepţi, şi o ureche ascultătoare este dorinţa celui înţelept.
 • 29 Focul arzător îl va stinge apa, şi milostenia va curăţi păcatele.
 • 30 Cel ce răsplăteşte pentru binefacere, acela se gândeşte la viitor şi la vreme de cădere va afla sprijin.