Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 29

Despre împrumut şi chezăşie. Milostenia, oaspeţii cei nemulţumitori şi despre străinii nerecunoscători.

 • 1 Cel care face milostenie împrumută pe aproapele său; şi cel care dă din punga sa, ţine poruncile.
 • 2 Împrumută pe aproapele tău în vremea lipsei lui; şi iarăşi înapoiază aproapelui la vremea sa.
 • 3 Ţine-te de cuvânt şi te încrede lui şi totdeauna vei afla ce-ţi trebuie.
 • 4 Mulţi au socotit împrumutul ca bani găsiţi şi au făcut necaz celor care i-au ajutat pe ei.
 • 5 Până să ia împrumutul, sărută mâna celui ce-i dă şi pentru banii aproapelui vorbeşte cu glas ademenitor,
 • 6 Iar când este vremea să întoarcă tărăgănează, şi se apără cu cuvinte de lene şi învinuieşte vremea.
 • 7 De va putea, abia va întoarce jumătate şi o va socoti ca bani daţi de pomană.
 • 8 Iar de nu, pentru că l-a lipsit de bani, i se face lui vrăjmaş pe degeaba.
 • 9 Blesteme şi sudalme îi va răsplăti şi, în loc de cinste, îi va plăti cu necinste.
 • 10 Mulţi, pentru această răutate, se întorc de către om şi nu împrumută, temându-se să nu se păgubească în zadar.
 • 11 Însă cu cel smerit fii îngăduitor şi nu întârzia a face milă cu el.
 • 12 Pentru poruncă, ajută pe sărac şi în sărăcia lui să nu-l întorci deşert.
 • 13 Jertfeşte banii tăi, pentru un frate şi un prieten, ca să nu ruginească sub o piatră, pierzându-se.
 • 14 Pune-ţi comoara ta întru poruncile Celui Preaînalt şi-ţi va folosi mai mult decât aurul.
 • 15 Grămădeşte milostenii în cămările tale şi ele te vor scoate din orice nenorocire.
 • 16 Mai mult decât pavăza puterii şi decât suliţa tăriei ele se vor război pentru tine împotriva vrăjmaşului.
 • 17 Bărbatul bun se pune chezaş pentru aproapele său; iar cel care a pierdut ruşinea îl va părăsi.
 • 18 Binele făcut de chezaş nu-l uita, că el şi-a pus viaţa pentru tine.
 • 19 Binele chezaşului îl strică păcătosul şi cel nemulţumitor în cuget părăseşte pe cel care l-a izbăvit.
 • 20 Chezăşia pe mulţi drepţi i-a pierdut şi i-a azvârlit încoace şi încolo ca valurile mării.
 • 21 Pe bărbaţii puternici i-a scos din case şi i-a făcut să rătăcească pe la neamuri străine.
 • 22 Păcătosul, căzând în chezăşie şi gonind după câştig nedrept, va cădea în judecată.
 • 23 Ajută pe aproapele tău după puterea ta şi ia aminte să nu cazi.
 • 24 Cele mai de seamă lucruri în viaţa omului sunt apa, pâinea, haina şi o casă, pentru adăpost.
 • 25 Mai bună este viaţa săracului, sub acoperământ de scânduri, decât ospeţe luminate în străini.
 • 26 Spre mic şi spre mare, fii voitor de bine. Fie că ai puţin sau mult, fii mulţumit şi nu vei fi socotit ca un străin.
 • 27 Tristă este viaţa să umbli din casă în casă, şi unde te vei opri, nu vei îndrăzni să deschizi gura ta.
 • 28 Vei ospăta şi vei adăpa nemulţumitori şi de la ei vei auzi amărăciuni:
 • 29 "Vino încoace, tu cel străin, şi pune masa şi cu ce va fi în mâna ta hrăneşte-mă".
 • 30 Ieşi, străinule, lasă locul unuia mai vrednic, că mi-a venit oaspete fratele meu şi-mi trebuie casa!
 • 31 Grele sunt acestea omului care are minte: certarea stăpânului casei şi ocara că eşti cămătar.