Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 28

A nu pofti izbânda, ci a ierta strâmbătatea. Răutăţile limbii, primejdiile şi înfrânarea ei.

 • 1 Cel care se răzbună, de la Domnul va afla pedeapsă şi păcatele lui le va ţine minte.
 • 2 Iartă nedreptatea aproapelui tău şi, atunci când te vei ruga tu, ţi se vor ierta păcatele.
 • 3 Omul care ţine mânie asupra omului, cum poate să ceară de la Dumnezeu vindecare?
 • 4 De omul cel asemenea lui nu-i este milă şi pentru păcatele sale se roagă.
 • 5 El fiind trup, ţine mânie, şi cine va curăţi păcatele lui?
 • 6 Adu-ţi aminte de cele mai de pe urmă, de stricăciune şi de moarte şi te păzeşte de vrajbă şi rămâi întru porunci.
 • 7 Adu-ţi aminte de porunci şi de aşezământul de lege al Celui Preaînalt şi nu te mânia pe aproapele, iertându-i lui neştiinţa.
 • 8 Depărtează-te de vrajbă şi vei împuţina păcatele, că omul mânios va aţâţa vrajbă.
 • 9 Şi omul păcătos va tulbura pe prieten şi, intre oamenii cei ce au pace, va arunca vrajbă.
 • 10 Precum este materia focului, aşa se va aprinde şi după putere vrajba va creşte.
 • 11 După puterea omului va fi mânia lui; şi după cum este avuţia lui; va înălţa mânia sa.
 • 12 Sfada grabnică aprinde foc şi vrajba grabnică varsă sânge.
 • 13 De vei sufla în scânteie, se va aprinde, şi de vei scuipa peste ea, se va stinge; amândouă ies din gura ta.
 • 14 Pe bârfitor şi pe cel cu două limbi blestemaţi-i, că pe mulţi care aveau pace i-au pierdut.
 • 15 Limba clevetitoare pe mulţi i-a clătinat şi i-a risipit dintr-un neam într-alt neam şi cetăţi tari a surpat şi casele celor mari a stricat.
 • 16 Limba clevetitoare femei vrednice a izgonit şi le-a lipsit de ostenelile lor.
 • 17 Cel care ascultă de ea, nu va afla odihnă, nici nu va locui cu linişte.
 • 18 Lovitura biciului face vânătaie, iar lovitura limbii frânge oasele.
 • 19 Mulţi au pierit de ascuţişul sabiei, dar mai mulţi de uneltirile limbii.
 • 20 Fericit este cel care a scăpat de ea şi care n-a trecut în mânia ei,
 • 21 Care n-a tras jugul ei şi cu legăturile ei nu s-a legat.
 • 22 Că jugul ei jug de fier este şi legăturile ei sunt legături de aramă.
 • 23 Moarte rea este moartea ei şi mai de folos este şeolul decât ea.
 • 24 Nu va birui pe cei binecredincioşi şi în văpaia ei nu vor arde.
 • 25 Cei care părăsesc pe Domnul vor cădea într-însa şi se va aţâţa întru ei şi nu se va stinge.
 • 26 Se va trimite asupra lor, ca leul; şi ca pardosul fi va pierde.
 • 27 Vezi, îngrădeşte moşia ta cu spini şi argintul tău şi aurul tău leagă-l bine.
 • 28 Şi cuvintelor tale fă jug şi cumpănă şi gurii tale fă-i uşă şi încuietoare.
 • 29 Ia aminte ca nu cumva să aluneci cu ea şi să nu cazi înaintea celui ce te pândeşte cu vicleşug.