Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 27

Despre lipsă şi scumpete. Despre cumpărare şi vânzare. Înfrânarea limbii, câştigarea prietenilor.

 • 1 Din pricina banilor, mulţi au păcătuit şi cine caută să se îmbogăţească îşi întoarce ochiul de la dreptate.
 • 2 Între încheieturile pietrelor se înfige ţăruşul şi între vânzare şi cumpărare se va strânge păcatul.
 • 3 De nu se va ţine cineva pe sine cu sârguinţă în frica Domnului, curând se va nărui casa lui.
 • 4 Când se clatină ciurul, rămân gunoaiele; tot aşa şi pleava omului în vorbele lui.
 • 5 Vasele olarului le lămureşte cuptorul; iar ispita omului cugetul lui.
 • 6 Cum a fast lucrat pomul, arată rodul lui; aşa şi cuvântul arată gândul cel din inima omului.
 • 7 Să nu lauzi pe nimeni înainte de a vorbi cu el, căci cuvântul este piatra de încercare u omului.
 • 8 De vei alerga după dreptate, o vei prinde şi te vei îmbrăca cu ea ca şi cu o haină lungă de mărire.
 • 9 Păsările la cele ce sunt asemenea lor poposesc şi adevărul la cei care îl fac se întoarce.
 • 10 Leul pândeşte vânatul; aşa şi păcatele pe cei care fac nedreptăţi.
 • 11 Vorba celui cuvios este totdeauna cu înţelepciune; iar cel nebun se schimbă ca luna.
 • 12 Când te afli în mijlocul proştilor, cruţă-ţi vremea; iar cu cei înţelepţi zăboveşte fără teamă.
 • 13 Vorbirea proştilor este o groază şi râsul lor izbucneşte în desfătările păcatului.
 • 14 Vorba celui care mult se jură zbârleşte părul şi când se ceartă îţi asurzeşte urechile.
 • 15 Vărsare de sânge vine din vrajba trufaşilor şi sudalma lor este grea la auz.
 • 16 Cel care descoperă tainele a pierdut credinţa şi nu va afla prieten după inima sa.
 • 17 Iubeşte pe prieten şi fii credincios cu el; iar de vei descoperi tainele lui, nu vei mai fi prieten cu el.
 • 18 Căci precum un om şi-a pierdut moştenirea, aşa şi tu ai pierdut prietenia aproapelui tău.
 • 19 Şi ca şi cum ai fi slobozit o pasăre din mâna ta, aşa ai scăpat pe prietenul tău şi nu-l vei mai câştiga pe el.
 • 20 Nu alerga după el, că mult s-a depărtat şi a fugit ca o căprioară din laţ.
 • 21 Că rana se poate lega şi pentru vrajbă este pace; iar cel care a descoperit tainele a pierdut încrederea.
 • 22 Cel care face cu ochiul meşteşugeşte rele şi cel înţelept se va depărta de el.
 • 23 Înaintea ochilor tăi, îndulci-va gura sa şi de cuvintele tale se va mira, lăudându-te;
 • 24 Iar în spate îşi va schimba vorbirea şi îţi va pune în seamă cuvinte care rănesc.
 • 25 Multe am urât, dar pe acesta mai mult decât orice; şi Domnul îl va urî de asemenea.
 • 26 Cel care aruncă piatră în sus, peste capul său o aruncă şi lovitura vicleană dă naştere la răni.
 • 27 Cel care sapă groapa altuia va cădea el în ea şi cel care întinde cursă se va prinde în ea.
 • 28 Cel care face rele, peste el vor cădea şi nu va cunoaşte de unde-i vin.
 • 29 Batjocura, sudalma este partea celor trufaşi şi pedeapsa ca leul va pândi asupra lor.
 • 30 În laţ se vor prinde cei care se bucură de căderea celor drepţi şi durerea îi va mistui mai înainte de a muri.
 • 31 Mânia şi urgia sunt lucruri urâte; şi bărbatul păcătos le ţine minte.