Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 25

Trei lucruri sunt plăcute lui Dumnezeu, şi trei urâte. Nouă cugetări fericesc inima. Despre femeia limbută şi rea.

 • 1 Cu trei lucruri m-am împodobit şi m-am sculat frumoasă înaintea Domnului şi înaintea oamenilor:
 • 2 Unirea fraţilor, dragostea între prieteni şi bărbatul cu femeia care se înţeleg bine unul cu altul.
 • 3 Iar trei lucruri a urât sufletul meu şi foarte m-am scârbit de viaţa lor:
 • 4 Săracul trufaş, bogatul mincinos şi bătrânul desfrânat şi lipsit de înţelepciune.
 • 5 În tinereţile tale n-ai adunat, şi cum vei afla la bătrâneţile tale?
 • 6 Cât de frumos lucru este cărunteţelor judecata şi celor bătrâni a cunoaşte sfatul.
 • 7 Cât este de frumoasă la cei bătrâni înţelepciunea şi la cei mari înţelegerea şi sfatul!
 • 8 Cununa bătrâneţilor este cunoaşterea multor lucruri şi mărirea lor, frica Domnului.
 • 9 Nouă cugetări am fericit în inima mea şi a zecea o voi grăi cu limba.
 • 10 Omul care are bucurie de fii şi care trăieşte şi vede căderea vrăjmaşilor.
 • 11 Fericit este cel care locuieşte cu femeie înţelegătoare şi care cu limba n-a alunecat şi care n-a slujit celui mai puţin vrednic decât sine.
 • 12 Fericit este cel care a aflat înţelepciunea şi cel care o grăieşte la urechile celor care o ascultă.
 • 13 Cât de mare este cel care a aflat înţelepciunea? Că nu este altul mai mare decât cel care se teme de Domnul.
 • 14 Frica Domnului toate le covârşeşte şi cel care o ţine pe ea, cui se va asemăna?
 • 15 Nici o rană nu este ca rana inimii şi nici o răutate nu este ca răutatea femeii.
 • 16 Nici o asuprire nu este ca asuprirea celor care te urăsc şi nici o izbândă nu este ca izbânda vrăjmaşilor.
 • 17 Nu este cap mai înveninat decât capul şarpelui şi nu este mânie ca mânia vrăjmaşului.
 • 18 Mai bine voiesc a locui cu leu şi cu balaur, decât a locui cu femeia cea rea.
 • 19 Răutatea femeii îi schimonoseşte obrazul şi-i întunecă faţa ca un sac.
 • 20 Bărbatul ei şade la masă în mijlocul vecinilor şi fără voia lui geme amar.
 • 21 Orice răutate este mică pe lângă răutatea femeii; soarta păcătosului să cadă pese ea.
 • 22 Cum este suişul nisipos sub picioarele bătrânului, aşa este femeia limbută pentru bărbatul liniştit.
 • 23 Nu căuta la frumuseţea femeii şi nu o pofti pentru frumuseţea ei.
 • 24 Sminteală, urâciune şi ruşine este când femeia hrăneşte pe bărbatul său.
 • 25 Inimă înfrântă şi faţă tristă şi rană inimii este femeia rea.
 • 26 Mâini leneşe şi genunchi slăbănogi este femeia rea, care nu-şi fericeşte bărbatul său.
 • 27 De la femeie este începutul păcatului şi prin ea toţi murim.
 • 28 Nu da apei loc să iasă, nici femeii rele putere asupra ta.
 • 29 De nu umblă după mâna ta, de la trupul tău depărteaz-o.