Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 24

Lauda înţelepciunii. Folosul şi cum se dobândeşte începerea ei.

 • 1 Înţelepciunea îşi este laudă sieşi şi în mijlocul poporului se va mări.
 • 2 Întru adunarea Celui Preaînalt va deschide gura sa şi înaintea puterii Lui se va lăuda:
 • 3 "Eu din gura Celui Preaînalt am ieşit şi ca negura am acoperit pământul.
 • 4 Eu întru cele înalte m-am sălăşluit şi scaunul meu este în stâlp de nor.
 • 5 Am străbătut de jur împrejur balta cerului şi în fundul adâncurilor am umblat.
 • 6 În valurile mării şi m tot pământul şi în tot poporul şi neamul sunt stăpână.
 • 7 După toate acestea am căutat odihnă şi am zis: Într-a cui moştenire voi sălăşlui?
 • 8 Atunci mi-a poruncit mie Făcătorul tuturor şi Cel care m-a făcut a aşezat locaşul meu,
 • 9 Şi a zis: Întru Iacov locuieşte şi întru Israel moşteneşte.
 • 10 Mai înainte de veac din început m-a zidit şi până în veac nu mă voi sfârşi.
 • 11 În locaşul cel sfânt, înaintea lui am slujit şi aşa în Sion m-am întărit.
 • 12 În cetatea cea iubită la fel m-a odihnit şi în Ierusalim este puterea mea.
 • 13 Şi m-am înrădăcinat în popor mărit; în partea Domnului, a moştenirii Lui.
 • 14 Ca un cedru în Liban m-am înălţat şi ca un chiparos în munţii Ermonului,
 • 15 Ca un finic la ţărmuri m-am înălţat şi ca răsadurile trandafirului în Ierihon.
 • 16 Ca un măslin frumos în câmp şi m-am înălţat ca un paltin.
 • 17 Ca scorţişoara şi balsamul mirositor am dat miros şi ca smirna cea aleasă am răspândit mireasmă.
 • 18 Ca galbenul şi ca onixul şi ca stactia şi ca aerul miresmelor din cortul mărturiei.
 • 19 Eu ca un terebint am întins ramurile mele şi ramurile mele sunt ramurile măririi şi ale darului.
 • 20 Sunt ca o vilă cu ramuri încântătoare, dar şi florile mele sunt rodul măririi şi al bogăţiei.
 • 21 Apropiaţi-vă de mine cei ce mă poftiţi şi vă săturaţi din roadele mele.
 • 22 Că pomenirea mea este mai dulce decât mierea şi moştenirea mea decât fagurele mierii.
 • 23 Cei care mă mănâncă pe mine iar vor flămânzi; şi cei care mă beau iar vor înseta.
 • 24 Cel care mă ascultă pe mine nu se va ruşina şi cei care lucrează întru mine nu vor păcătui".
 • 25 Toate acestea sunt cartea legăturii Dumnezeului celui Preaînalt, legea pe care a poruncit-o Moise moştenire adunărilor lui Iacov.
 • 26 Această lege face să curgă ca Fisonul înţelepciunea şi ca Tigrul, în zilele primăverii.
 • 27 Ea umple, ca Eufratul, înţelegerea şi ca Iordanul, în zilele secerii.
 • 28 Şi arată ca lumina învăţătura, ca Ghihonul în zilele culesului.
 • 29 Cel dintâi n-a cunoscut-o desăvârşit; aşijderea şi cel de pe urmă nu a dat de hotarele ei.
 • 30 Mai mult decât marea s-a înmulţit cugetul ei şi sfatul ei decât adâncul cel mare.
 • 31 Şi eu ca o albie de râu şi ca un izvor de apă am ieşit din rai.
 • 32 Zis-am: Voi adăpa grădina mea şi voi îmbăta sădirea mea.
 • 33 Iată s-a făcut mie din albie râu şi din râul meu s-a făcut mare.
 • 34 Că învăţătura ca zorile o răspândesc şi o arăt până departe.
 • 35 Şi ca proorocia voi turna învăţătura şi o voi lăsa pe ea în neamurile veacurilor.
 • 36 Vedeţi că nu numai pentru mine m-am ostenit, ci pentru toţi cei care caută înţelepciunea.