Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 21

Îndemn a se feri de păcate. Deosebirea între înţelepţi şi nebuni după însuşirile lor.

 • 1 Fiule, ai păcătuit? Să nu mai adaugi încă; şi pentru cele mai dinainte ale tale te roagă.
 • 2 Ca de faţa şarpelui fugi de păcat; că de te vei apropia de el, te va muşca.
 • 3 Dinţi de leu sunt dinţii lui, care omoară sufletele oamenilor.
 • 4 Ca sabia cea de amândouă părţile ascuţită este toată fărădelegea; rana ei n-are vindecare.
 • 5 Batjocura şi semeţia vor pustii avuţia; aşa şi casa celui trufaş se va pustii.
 • 6 Rugăciunea săracului pătrunde din gură până la urechile Domnului şi judecata Lui degrabă va veni.
 • 7 Cel care urăşte mustrarea urmează pe păcătos, şi cel care se teme de Domnul se va întoarce din inimă.
 • 8 De departe este cunoscut cel cu limba tare, şi cel înţelept îl ştie când alunecă.
 • 9 Cel care îşi zideşte casă cu bani străini asemenea este celui care îşi adună pietre de mormânt.
 • 10 Câlţi adunaţi este adunarea celor fără de lege, şi pieirea lor, pară de foc.
 • 11 Calea păcătoşilor este netezită cu pietre, la sfârşitul ei este groapa iadului.
 • 12 Cel care păzeşte legea îşi stăpâneşte cugetul său; şi sfârşitul temerii de Domnul este înţelepciunea.
 • 13 Nu se va învăţa cel care nu este isteţ; este isteţie care înmulţeşte amărăciunea.
 • 14 Ştiinţa celui înţelept se va înmulţi ca un potop, şi sfatul lui ca un izvor de viaţă.
 • 15 Inima nebunului este ca un vas spart şi nici o ştiinţă nu va ţine.
 • 16 Cuvântul înţelept de-l va auzi cel ştiutor, îl va lăuda şi peste el va adăuga.
 • 17 Auzit-a cel răsfăţat şi nu i-a plăcut şi l-a lepădat înapoia sa.
 • 18 Vorba nebunului este ca sarcina în cale; iar prin buzele celui înţelept se va afla har.
 • 19 Gura înţeleptului se va căuta întru adunare şi cuvintele lui le va cugeta în inimă.
 • 20 Ca o casă în ruine este înţelepciunea prostului, şi ştiinţa nebunului, cuvinte fără rost.
 • 21 Obezi în picioarele celor nebuni este învăţătura şi ca nişte cătuşe în mâna cea dreaptă.
 • 22 Nebunul, când râde, îşi înalţă glasul, iar omul cuminte abia va zâmbi.
 • 23 Ca podoaba cea de aur este învăţătura la cel înţelept şi ca brăţara în braţul drept.
 • 24 Piciorul nebunului grabnic este în casă; iar omul care are multă ştiinţă se va sfii de întâlnirea cu oricine.
 • 25 Nebunul se uită în casă din uşă, iar omul cel învăţat stă afară.
 • 26 Semn de om prost este a asculta la uşă; iar cel înţelept se va îndepărta de astfel de necinste.
 • 27 Buzele celor fără minte vorbesc mereu de alţii; iar cuvintele celor înţelepţi se vor cumpăni.
 • 28 Inima nebunului este în gura lui, iar gura înţeleptului este în inima lui.
 • 29 Când blesteamă cel nelegiuit pe satana, blesteamă sufletul său.
 • 30 Pângăreşte sufletul său cel care vâră zâzanii şi oriunde va locui va fi urât.