Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 2

Îndemnuri la răbdare; roadele temerii de Dumnezeu, pedeapsa necredincioşilor.

 • 1 Fiule! Când vrei să te apropii să slujeşti Domnului Dumnezeu, găteşte-ţi sufletul tău spre ispită.
 • 2 Încordează inima ta şi fii tare şi să nu te tulburi în timpul încercării.
 • 3 Lipeşte-te de Domnul şi nu te depărta, ca să fii înălţat la sfârşitul vieţii.
 • 4 Tot ce ţi se va întâmpla, primeşte cu plăcere şi în necazurile tale fii îndelung-răbdător.
 • 5 Că în foc se lămureşte aurul, iar oamenii cei plăcuţi Domnului, în cuptorul smereniei.
 • 6 Crede în El şi-ţi va ajuta ţie, îndreptează căile tale şi nădăjduieşte în El.
 • 7 Cei ce vă temeţi de Domnul aşteptaţi mila Lui şi nu vă abateţi, ca să nu cădeţi.
 • 8 Cei ce vă temeţi de Domnul, credeţi Lui şi nu se va pierde plata voastră.
 • 9 Cei ce vă temeţi de Domnul, nădăjduiţi în cele bune şi în veselia veacului şi a milei.
 • 10 Uitaţi-vă la neamurile cele din început şi vedeţi cine a nădăjduit spre Domnul şi s-a ruşinat?
 • 11 Sau cine a petrecut în frica Lui şi a fost părăsit? Sau cine L-a chemat pe El şi a fost trecut cu vederea?
 • 12 Pentru că îndurător şi milostiv este Domnul şi iartă păcatele şi mântuieşte în vremea necazului.
 • 13 Vai inimilor celor fricoase şi mâinilor celor slabe şi păcătosului care umblă pe două cărări!
 • 14 Vai inimii celei slabe! Că nu crede, pentru aceea nu va fi apărată.
 • 15 Vai vouă, celor ce aţi pierdut răbdarea! Ce veţi face când vă va cerca Domnul?
 • 16 Cei care se tem de Domnul nu vor fi necrezători cuvintelor Lui, şi cei ce-L iubesc pe El vor păzi căile Lui.
 • 17 Că cei ce se tem de Domnul vor căuta bunăvoinţa Lui, şi cei ce-L iubesc pe El vor împlini legea.
 • 18 Cei care se tem de Domnul vor găti inimile lor şi înaintea Lui vor smeri sufletele lor, zicând:
 • 19 Să cădem în mâinile Domnului, şi nu în mâinile oamenilor.
 • 20 Că precum este slava Lui, aşa este şi mila Lui.