Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 19

Despre înfrânare, limbuţie, dojană şi smerenia cu vicleşug.

 • 1 Lucrătorul beţiv nu se va îmbogăţi; cine dispreţuieşte puţinul pe care-l are se păgubeşte degrabă.
 • 2 Vinul şi femeile înşeală pe cei înţelepţi.
 • 3 Şi cel care se lipeşte de desfrânate va fi mai nechibzuit;
 • 4 Moliile şi viermii îl vor moşteni, şi sufletul nelegiuit se va stârpi.
 • 5 Cel care crede curând este uşor de inimă şi cel care păcătuieşte asupra sufletului său greşeşte.
 • 6 Cel desfătat cu inima va fi hulit şi cel care urăşte vorba mai puţin rău va avea.
 • 7 Niciodată nu spune altora ceea ce ai auzit şi nimic nu ţi se va împuţina.
 • 8 Către prieten şi către vrăjmaşi nu povesti, şi, de nu este păcat, nu-l descoperi.
 • 9 Că te-a ascultat şi te-a cinstit pe tine, dar cu vremea te va urî.
 • 10 Ai auzit cuvânt? Să moară la tine; fii fără grijă, că nu te va sparge.
 • 11 Din pricina unui cuvânt care trebuie tăinuit, cel nebun se va chinui, ca aceea care naşte prunc.
 • 12 Săgeată înfiptă în coapsele trupului, aşa e cuvântul în inima nebunului.
 • 13 Mustră pe prieten, ca nu cumva să fi făcut aceea şi, dacă a făcut, să nu mai facă.
 • 14 Mustră pe prieten, ca nu cumva să fi zis şi, de a zis, să nu mai zică.
 • 15 Cercetează pe prieten, că de multe ori este năpăstuit, şi nu crede tot cuvântul.
 • 16 Este câte unul care alunecă, dar nu din suflet, şi cine n-a greşit cu limba sa?
 • 17 Dojeneşte pe prietenul tău, mai înainte ca să-l înfricoşezi, şi dă loc legii Celui Preaînalt.
 • 18 Toată înţelepciunea este în frica Domnului, şi în toată înţelepciunea este împlinirea legii.
 • 19 Şi nu este înţelepciunea ştiinţa răutăţii; şi unde este sfatul păcătoşilor nu ţeste înţelepciune.
 • 20 Este un soi de iscusinţă care e urâciune şi e nerod care nu are răutate.
 • 21 Mai bun este cel care înţelege puţin cu frică, decât cel care prisoseşte cu mintea şi calcă legea.
 • 22 Este un soi de isteţime în treburi care este nedreaptă, şi este câte unul care întoarce judecata ca să scoată hotărârea plăcută lui.
 • 23 Este câte unul care face rău, şi umblă smerit, şi cele dinlăuntru ale lui sunt pline de vicleşug;
 • 24 Care-şi pleacă fata sa şi se face surd, dar când nu-i prinzi de veste el va apuca să-ţi strice
 • 25 Şi măcar că pentru slăbiciunea puterii nu poate păcătui, de va afla vreme, va face rău.
 • 26 Din vedere se cunoaşte omul, şi din chipul feţei se cunoaşte cel înţelept.
 • 27 Îmbrăcămintea omului, dezvelirea dinţilor, când râde, şi călcătura lui vestesc ce este în el.
 • 28 Uneori mustrarea nu este făcută la timp potrivit şi câteodată cel care tace se dovedeşte înţelept.