Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 18

Milostivirea şi îndelunga-răbdarea lui Dumnezeu; cumpătarea în vorbe şi ferirea de poftele rele.

 • 1 Cel care trăieşte în veac a zidit toate deobşte.
 • 2 Domnul singur este drept.
 • 3 Nimănui n-a dat putere, ca să vestească lucrurile Lui, şi cine va cerca slava Lui?
 • 4 Puterea slavei Lui, cine o va măsura? Şi cine va putea grăi milele Lui?
 • 5 Nu pot împuţina, nici a adăuga, nici a cerca minunile Domnului.
 • 6 Când va sfârşi omul, atunci va începe, şi când va înceta, atunci nu va fi.
 • 7 Ce este omul şi la ce poate să fie folositor? Care este partea lui bună şi care este partea lui cea rea?
 • 8 Numărul zilelor omului, cel mult o sută de ani.
 • 9 Ca o picătură de apă din mare şi ca un grăunte de nisip, aşa sunt de puţini anii în ziua veacului.
 • 10 Pentru aceea îndelung-răbdător este Domnul cu ei şi a vărsat peste ei mila Sa.
 • 11 Văzut-a şi a cunoscut pieirea lor, că rea este; pentru aceea a înmulţit milostivirea Sa.
 • 12 Mila omului către aproapele său, iar mila Domnului peste tot trupul;
 • 13 Mustrând şi certând şi învăţând, El întoarce ca un păstor turma Sa.
 • 14 Pe cei care primesc învăţătura şi pe cei care se sârguiesc spre judecăţile Lui ii miluieşte.
 • 15 Fiule, în cele bune nu da plângere, şi în toată darea nu întrista cu cuvântul.
 • 16 Oare nu roua răcoreşte căldura? Aşa, mai bun este cuvântul decât darea.
 • 17 Oare nu este mai bun cuvântul decât darea cea bună? Şi amândouă sunt la omul cel darnic.
 • 18 Nebunul scoate ochii cu dojenile lui şi darul celui pizmaş face ochii să lăcrimeze.
 • 19 Mai înainte ca să vorbeşti, învaţă, şi mai înainte de boală te îngrijeşte.
 • 20 Mai înainte de judecată ispiteşte-te pe tine, şi în ceasul judecăţii vei afla milă.
 • 21 Mai înainte de boală smereşte-te, şi în vremea păcatelor arată întoarcere.
 • 22 Nu te împiedica a împlini făgăduinţa în vreme bună, şi nu aştepta până la moarte ca să faci ce ai făgăduit.
 • 23 Mai înainte de a făgădui, pregăteşte-te, şi nu fi ca omul care ispiteşte pe Domnul.
 • 24 Adu-ţi aminte de mânia cea din ziua sfârşitului şi de vremea răsplătirii, când va întoarce Dumnezeu faţa.
 • 25 Adu-ţi aminte de foamete în timpul belşugului, şi de sărăcie şi lipsă în zilele de bogăţie.
 • 26 De dimineaţă până seara se schimbă vremea şi toate sunt grabnice înaintea Domnului.
 • 27 Omul înţelept întru toate se va teme, şi în zilele păcatelor se va feri de greşeală.
 • 28 Tot cel înţelegător cunoaşte înţelepciunea şi cel care a aflat-o va da mărturie.
 • 29 Cei înţelepţi la cuvinte şi ei s-au înţelepţit şi au belşug de pilde alese.
 • 30 După poftele tale nu merge şi de la poftele tale te întoarce.
 • 31 De vei da sufletului tău plăcerea poftei, te va face pe tine bucurie vrăjmaşilor tăi.
 • 32 Nu te veseli cu multă desfătare, nici te lega cu îngreunarea ei.
 • 33 Nu te sărăci, făcând ospeţe din împrumut, când n-ai nimic în pungă.