Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 17

Numărarea binefacerilor lui Dumnezeu şi îndemnarea spre pocăinţă.

 • 1 Domnul a făcut din pământ pe om şi iarăşi l-a întors în pământ.
 • 2 Zile cu număr şi puţină vreme i-a dat lui şi i-a dat stăpânire peste cele ce sunt pe pământ.
 • 3 După cuviinţă l-a îmbrăcat cu vârtute şi după chipul Său l-a făcut.
 • 4 Şi a pus frica de om peste toată făptura şi l-a făcut stăpân peste fiare şi peste păsări.
 • 5 Sfat şi limbă, ochi, urechi şi inimă a dat omului ca să cugete.
 • 6 Cu ştiinţa înţelegerii i-a umplut pe oameni şi le-a arătat şi bune şi rele.
 • 7 Pus-a ochiul Său peste inimile lor, ca să le arate mărimea lucrurilor Sale.
 • 8 Şi numele Său cel sfânt vor lăuda, ca să grăiască mărimea lucrurilor Lui.
 • 9 Pusu-le-a ştiinţă şi legea vieţii le-a dat-o moştenire.
 • 10 Legătură veşnică a făcut cu ei şi judecăţile Sale le-a arătat.
 • 11 Mărimea slavei Sale au văzut ochii lor şi mărirea glasului Său a auzit urechea lor.
 • 12 Şi le-a zis: Feriţi-vă de nedreptate! Şi le-a dat porunci, dând fiecăruia în grijă datoriile către aproapele său.
 • 13 Căile lor înaintea Lui sunt pururea, nu se vor ascunde de la ochii Lui.
 • 14 Fiecărui neam a pus povăţuitor şi partea Domnului este Israel.
 • 15 Toate lucrurile lor, ca soarele sunt înaintea Lui; şi ochii Lui neîncetat peste căile lor.
 • 16 Nu sunt ascunse nedreptăţile lor înaintea Lui şi toate păcatele lor sunt înaintea Domnului.
 • 17 Milostenia omului preţuieşte la Domnul ca un inel cu pecete şi binefacerile omului el le păstrează ca lumina ochiului.
 • 18 Apoi Domnul se va scula şi le va răsplăti, şi răsplătirea lor în capul lor o va întoarce.
 • 19 Însă celor care se pocăiesc le-a dat întoarcerea, şi pe cei care slăbesc îi îndeamnă la răbdare.
 • 20 Întoarce-te la Domnul şi părăseşte păcatele, roagă-te înaintea feţei Lui şi împuţinează sminteala ta.
 • 21 Sârguieşte către Cel Preaînalt şi te întoarce de la nedreptate şi te scârbeşte foarte de lucrul urât.
 • 22 Pe Cel Preaînalt, cine-L va lăuda în şeol? În locul celor vii şi al celor ce dau mărturisire?
 • 23 De la cel mort, ca de la cel care nu este, a pierit mărturisirea. Cel viu şi sănătos va lăuda pe Domnul.
 • 24 Cât este de mare milostivirea Domnului şi mila spre cei care se întorc la El!
 • 25 Că nu poate desăvârşirea să fie întru oameni; că nu este nemuritor fiul omului.
 • 26 Ce este mai luminos decât soarele? şi totuşi el se întunecă; cu atât mai mult carnea şi sângele va cugeta ce este rău.
 • 27 El priveşte puterea înălţimii cerului şi toţi oamenii sunt pământ şi cenuşă.