Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 15

Despre folosul temerii de Dumnezeu şi al înţelepciunii. Voinţa omului.

 • 1 Cel care se teme de Domnul va face cele bune, şi cel care ţine legea o va cuprinde pe ea.
 • 2 Şi-l va întâmpina ca o mamă şi ca femeia tinereţilor îl va primi.
 • 3 Îl va hrăni cu pâinea înţelegerii, şi cu apa înţelepciunii îl va adăpa.
 • 4 Rezema-se-va întru ea şi nu se va clătina; se va ţine de ea şi nu se va ruşina.
 • 5 Şi îl va înălţa pe el mai mult decât pe cei de aproape ai lui şi în mijlocul adunării va deschide gura lui.
 • 6 Desfătare şi cunună de bucurie şi nume veşnic va moşteni.
 • 7 Oamenii cei nebuni nu vor cuprinde înţelepciunea şi bărbaţii cei păcătoşi nu o vor vedea;
 • 8 Departe este de trufie şi oamenii cei mincinoşi nu-şi vor aduce aminte de ea.
 • 9 Nu este frumoasă lauda în gura păcătosului, că nu este de la Domnul trimisă lui.
 • 10 Că întru înţelepciune se va grăi lauda şi Domnul o va îndrepta pe ea.
 • 11 Să nu zici: Domnul m-a depărtat, că cele ce El le-a urât nu le va face.
 • 12 Să nu zici: El m-a înşelat; n-are El lipsă de omul păcătos.
 • 13 Toată urâciunea o urăşte Domnul, şi nu este iubită celor care se tem de Dânsul.
 • 14 El din început a făcut pe om şi l-a lăsat în mâna sfatului său.
 • 15 De vei vrea, vei ţine poruncile şi credinţa şi vei face cele bine-plăcute.
 • 16 Pus-a înaintea ta foc şi apă, şi ori la care vei vrea, vei întinde mâna ta.
 • 17 Înaintea oamenilor este viaţa şi moartea şi oricare le va plăcea li se va da,
 • 18 Că multă este înţelepciunea Domnului; tare este El întru putere şi vede toate.
 • 19 Şi ochii Lui sunt peste cei care se tem de El, şi El va cunoaşte tot lucrul omului.
 • 20 Şi nimănui n-a poruncit să lucreze nelegiuit şi nimănui n-a dat libertate să păcătuiască.