Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 12

Binefacerile înţelepciunii. Recunoaşterea prietenului şi a duşmanului.

 • 1 De faci bine, să ştii cui faci, şi vei avea mulţumire pentru fapta ta bună.
 • 2 Fă bine celui binecredincios şi vei afla răsplătire, dacă nu de la el, de la Cel Preaînalt.
 • 3 Nu este bine pentru cel care pururea petrece în răutăţi şi nu dă milostenie.
 • 4 Dă celui binecredincios, şi să nu ajutorezi pe cel păcătos.
 • 5 Fă bine celui smerit, şi nu da celui nelegiuit.
 • 6 Ţine pâinile lui şi nu-i da, ca nu cumva acela să se întărească asupra ta.
 • 7 Că îndoite răutăţi vei afla în toate bunătăţile pe care i le vei face.
 • 8 Căci şi Cel Preaînalt a urât pe cei păcătoşi, şi celor nelegiuiţi va răsplăti cu pedeapsă.
 • 9 Dă celui bun, şi nu ajuta pe cel păcătos.
 • 10 Nu se arată fin fericire cel care este prieten, nici în cele rele nu se ascunde vrăjmaşul.
 • 11 Când îi merge bine omului, vrăjmaşii lui se întristează, iar când îi merge rău, şi prietenul se fereşte de el.
 • 12 Nu te încrede în vrăjmaşul tău în veci; că în ce chip arama cocleşte, aşa şi răutatea lui.
 • 13 Şi de se va smeri să umble plecat, fii cu luare aminte şi te păzeşte de el.
 • 14 Şi să fii faţă de el ca şi cel care şterge oglinda, şi vei cunoaşte că n-a lepădat toată rugina.
 • 15 Nu-l pune să stea lângă tine, ca să nu te împingă pe tine şi să stea el în locul tău.
 • 16 Să nu-l pui să şadă de-a dreapta ta, ca nu cumva să caute scaunul tău, şi mai pe urmă vei cunoaşte cuvintele mele şi de graiurile mele te vei umili.
 • 17 Cui îi va fi milă de descântătorul cel muşcat de şarpe şi de toţi cei care se apropie de fiare?
 • 18 Aşa şi de cel care merge la omul păcătos şi se învăluie cu păcatele lui.
 • 19 Un ceas va rămâne cu tine, iar de te clatini, nu va rămâne cu tine.
 • 20 Cu buzele sale te va îndulci vrăjmaşul şi multe îţi va şopti şi îţi va grăi bune,
 • 21 Dar în inimă va sfătui să te surpe în groapă. Cu ochii va lăcrima vrăjmaşul,
 • 22 Dar de va afla vreme, nu se va sătura de sânge.
 • 23 De ţi se vor întâmpla rele, îl vei afla pe el acolo înaintea ta; cu ochii săi va lăcrima vrăjmaşul, şi, ca şi cum ţi-ar ajuta, va săpa sub picioarele tale.
 • 24 Va clătina capul său şi va bate în palmele sale, şi multe va şopti, şi va schimba faţa sa.