Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor) | Capitolul 14

Femeile şi fiii lui David. Biruinţa lui David asupra Filistenilor.

 • 1 În vremea aceea a trimis Hiram, regele Tirului, soli la David şi lemne de cedru şi pietrari şi dulgheri, ca să-i ridice casa.
 • 2 Când a aflat David că l-a întărit Domnul rege peste Israel, că domnia lui a fost înălţată sus pentru poporul său Israel,
 • 3 Şi-a luat încă alte femei din Ierusalim şi i s-au mai născut lui David fii şi fiice.
 • 4 Iată numele celor ce i s-au născut în Ierusalim: Şamua, Şobab, Natan şi Solomon;
 • 5 Ibhar, Elişua şi Elifelet;
 • 6 Nogah, Nefeg şi Iafia;
 • 7 Elişama, Beeliada şi Elifelet.
 • 8 Auzind însă Filistenii că David a fost uns rege peste tot Israelul, s-au ridicat ei toţi să caute pe David. Şi auzind David de aceasta, a ieşit înaintea lor.
 • 9 Iar Filistenii au venit şi s-au aşezat în valea Refaim.
 • 10 Atunci a întrebat David pe Dumnezeu, zicând: "Să merg eu oare contra Filistenilor şi-i vei da Tu în mâna mea?" Şi Domnul i-a răspuns: "Mergi, că îi voi da în mâna ta!"
 • 11 Şi s-au dus ei în Baal-Peraţim şi acolo i-a lovit David; apoi David a zis: "Dumnezeu a zdrobit pe vrăjmaşi cu mâna mea, ca pe o surpătură de apă". De aceea au şi dat văii aceleia numele de Baal- Peraţim.
 • 12 Filistenii şi-au lăsat acolo zeii, iar David i-a adunat şi i-a ars cu foc.
 • 13 Şi au venit iarăşi Filistenii şi au tăbărât în vale.
 • 14 Iar David a întrebat din nou pe Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a zis: "Nu te duce de-a dreptul asupra lor; abate-te de la ei şi te du asupra lor pe la dumbrava duzilor;
 • 15 Şi când vei auzi zgomot ca de paşi prin vârful duzilor, atunci să intri în luptă, căci a ieşit Dumnezeu înaintea ta, ca să bată tabăra Filistenilor".
 • 16 Şi a făcut David cum îi poruncise Dumnezeu; şi a lovit tabăra Filistenilor de la Ghibeon până la Ghezer.
 • 17 Atunci a răsunat numele lui David prin toate ţările dimprejur şi l-a făcut Domnul înfricoşător pentru toate popoarele vecine.