Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor) | Capitolul 23

Numărul, rânduiala şi slujba leviţilor.

 • 1 Îmbătrânind David şi săturându-se de viaţă, a făcut rege peste Israel pe fiul său Solomon.
 • 2 A adunat pe toate căpeteniile lui Israel şi pe preoţi şi pe leviţi.
 • 3 Şi au fost număraţi leviţii, de la treizeci de ani în sus şi s-a aflat numărul lor, număraţi pe cap, treizeci şi opt de mii de bărbaţi.
 • 4 Dintre ei au fost rânduiţi pentru lucru în templul Domnului douăzeci şi patru de mii; şase mii să fie scriitori şi judecători,
 • 5 Patru mii să fie portari şi patru mii să laude pe Domnul cu instrumentele muzicale pe care el le făcuse pentru aceasta.
 • 6 Şi i-a împărţit David în cete, care să facă de rând, după fiii lui Levi: Gherşon, Cahat şi Merari.
 • 7 Din Gherşoniţi erau Laedan şi Şimei.
 • 8 Fiii lui Laedan au fost trei: Iehiel, căpetenie, Zetam şi Ioil.
 • 9 Fiii lui Şimei au fost trei: Şelomit, Haziel şi Haran. Aceştia sunt căpeteniile familiilor lui Laedan.
 • 10 Tot fii ai lui Şimei au mai fost: Iahat, Ziza, Ieuş şi Beraia. Aceşti patru sunt tot fii ai lui Şimei.
 • 11 Iahat a fost căpetenie; Ziza era al doilea; Ieuş şi Beraia au avut puţini copii şi de aceea ei au fost socotiţi la un loc la casa tatălui lor.
 • 12 Fiii lui Cahat au fost patru: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel.
 • 13 Fiii lui Amram au fost: Aaron şi Moise. Aaron a fost ales ca să fie sfinţit pentru Sfânta Sfintelor, el şi fiii lui pe veci, pentru a săvârşi tămâierea înaintea feţei Domnului, ca să-I slujească Lui şi să binecuvânteze numele Lui în veci.
 • 14 Iar Moise, omul lui Dumnezeu şi fiii lui au fost număraţi la tribul lui Levi.
 • 15 Fiii lui Moise au fost: Gherşom şi Eliezer.
 • 16 Fiul lui Gherşom a fost Şebuel, căpetenia.
 • 17 Fiul lui Eliezer a fost: Rehabia, căpetenia. Eliezer n-a mai avut alţi copii. Rehabia însă a avut foarte mulţi copii.
 • 18 Fiul lui Iţhar a fost Şelomit, căpetenia.
 • 19 Fiii lui Hebron au fost: întâiul Ieria, al doilea Amaria, al treilea Iahaziel şi al patrulea Iecameam.
 • 20 Fiii lui Uziel au fost: întâiul Mica şi al doilea Işia.
 • 21 Fiii lui Merari au fost: Mahli şi Muşi; fiii lui Mahli au fost: Eleazar şi Chiş.
 • 22 Eleazar însă a murit şi n-a avut feciori, ci numai fete şi le-au luat de soţii fiii lui Chiş, verii lor.
 • 23 Fiii lui Muşi au fost trei: Mahli, Eder şi Ieremot.
 • 24 Aceştia sunt fiii lui Levi, după casele părinţilor lor, adică a capilor de familie, după numărătoarea lor pe nume şi pe capete, care făceau slujbă la templul Domnului de la douăzeci de ani în sus.
 • 25 Căci David a zis: "Domnul Dumnezeul lui Israel a dat linişte poporului Său şi l-a aşezat în Ierusalim pe veci,
 • 26 Şi leviţii nu vor mai duce cortul şi tot felul de lucruri ale lui pentru slujbele din el".
 • 27 De aceea, după cele din urmă porunci ale lui David, au fost număraţi leviţii de la douăzeci de ani în sus,
 • 28 Ca să fie pe lângă fiii lui Aaron, pentru a sluji la templul Domnului, în curte şi în camerele din jur, pentru curăţirea a tot ceea ce este sfânt şi pentru săvârşirea slujbelor în templul lui Dumnezeu,
 • 29 Pentru a îngriji de pâinile punerii înainte, de făina de grâu pentru prinosul de pâine şi azime, pentru cele de copt, de fript şi de toată măsura şi cântarul,
 • 30 Şi pentru a sta dimineaţa şi seara să laude şi să slăvească pe Domnul,
 • 31 Şi la toate arderile de tot aduse Domnului sâmbăta, la lună nouă şi la sărbători, după număr, cum este scris pentru ele, să fie totdeauna înaintea Domnului,
 • 32 Şi ca să păzească chivotul legii şi locaşul sfânt şi pe fiii lui Aaron, fraţii lor, la slujbele din templul Domnului.